artikel

Brevet van vermogen?

Geen categorie

Praktisch alle opleidingsbureaus geven BHV-certificaten uit. Een deel van deze opleidingsbureaus is gecertificeerd met bijvoorbeeld een ISO9000 of ander ISO-certificaat. Dit geeft dan aan dat zij volgens een bepaalde methodiek te werk gaan. Het zegt niets over het niveau of de kwaliteit van de desbetreffende bureaus. Sommige bureaus vermelden op de certificaten die ze uitgeven de geldigheidsduur van de genoten opleiding. Dit is niet in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld.
Laat de keuze voor een opleidingsbureau afhangen van het vertrouwen dat je hebt in een organisatie, op basis van hun uitstraling en communicatie naar buiten. Ook hun ‘track record’ is van belang: er zijn bureaus die hun sporen in de opleidingsbranche inmiddels wel bewezen hebben. Vraag mensen naar hun ervaringen en laat die meespelen in je keuze. Laat financiele overwegingen geen primaire leidraad zijn, maar focus op de inhoud van de trainingen en het niveau van de trainers.

Reageer op dit artikel