artikel

Een verzonnen behandeling

Geen categorie

Daar komt bij dat de werknemer enkele malen, zonder bericht, niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt. Als de bedrijfsarts uiteindelijk contact opneemt met een neuroloog van het ziekenhuis, blijkt dat de werknemer daar niet bekend is. Na enige gesprekken, waarin de werkgever de werknemer om opheldering verzoekt, volgt in oktober ontslag op staande voet. Redenen: de werknemer was onwettig afwezig, heeft de werkgever voorgelogen, heeft het vertrouwen ernstig beschaamd en gehandeld in strijd met goed werknemerschap.

De werknemer stapt naar de rechter. Volgens de rechter blijkt uit de feiten dat op 23 augustus 2007 de bedrijfsarts de werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt achtte. Verder heeft hij een aantal malen een afspraak met de bedrijfsarts laten lopen, zonder dat hij daarvoor een goede verklaring had. Toen hij later wel kwam, gaf hij onjuiste informatie. De bedrijfsarts heeft geconstateerd dat er helemaal geen behandeling bij een neuroloog was, zoals werknemer had aangegeven.

Volgens de man is hem dat alles niet kwalijk te nemen, vanwege de psychische omstandigheden waarin hij verkeerde. Uit een gesprek tussen twee medici die hem behandelden, maakte hij op dat hij een kwaadaardige tumor in zijn hersenen had. Hij vindt dat de werkgever meer onderzoek had moeten doen naar de achtergrond van de door hem (de werknemer) verstrekte onjuiste informatie.

Maar de rechter is het daar niet mee eens. De werkgever heeft telkens de bedrijfsarts ingeschakeld en is dus niet zonder onderzoek overgegaan tot ontslag op staande voet. De werkgever mocht het oordeel van de arts vertrouwen. Die kreeg pas na onderzoek door dat het om onjuiste informatie ging. Het is niet aannemelijk dat het voor de werkgever mogelijk zou zijn geweest daar zelf eerder achter te komen. Het ontslag op staande voet is daarom terecht gegeven.

Reageer op dit artikel