artikel

Klachten over aanstellingskeuringen taak van SER

Geen categorie

Op dit moment fungeert er een Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) onder verantwoordelijkheid van het ministerie van SZW. Deze commissie is in 2002 ingesteld op basis van de Wet op de medische keuringen. Aanvankelijk voerde het ministerie het secretariaat van de commissie, maar sinds 2007 wordt dit op basis van afspraken tussen SZW en de SER verzorgd door het SER-secretariaat. In de CKA zitten juristen en artsen.

Volgens de Wet op de medische keuringen mogen aanstellingskeuringen alleen worden verricht onder strikte voorwaarden. Het moet voor het vervullen van de functie noodzakelijk zijn dat de werknemer aan bepaalde eisen van medische geschiktheid voldoet.

Een adviesaanvraag van gelijke strekking is eveneens voorgelegd aan de huidige Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (www.aanstellingskeuringen.nl).

Reageer op dit artikel