artikel

Plichtsverzuim door alcoholverslaving

Geen categorie

Volgens de politieman had de korpschef voordat hij tot het ontslagbesluit overging, eerst moeten nagaan of het plichtsverzuim te maken had met ziekte of gebrek. De politieman is van mening dat er voor zo’n nader medisch onderzoek voldoende aanleiding was. Hij stond immers wegens alcoholverslaving onder klinische behandeling. Bij het ontslagbesluit heeft meegewogen dat zijn verleden als politieman zich kenmerkte door een reeks incidenten waarbij alcoholmisbruik in het spel was. Maar desondanks werd er geen nader medisch onderzoek ingesteld. De politieman vindt dat in strijd met de zorgvuldigheid die voortvloeit uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Maar de Raad kan dat betoog niet volgen. Een verslaving vormt bij plichtsverzuim geen verontschuldigende factor. Dat is anders als die verslaving het gevolg is van een psychisch defect waardoor iemand niet meer in staat is zijn drinkgedrag in toom te houden. Een dergelijk psychisch defect is hier niet aangetoond. Verder heeft de politieman betoogd dat hij na de klinische behandeling in 1992 volledig genezen was verklaard, dat hij niet zozeer een alcoholist was maar een probleemdrinker.

Tijdens het bewuste voorval had hij geen problemen meer en dronk nog slechts af en toe. Pas bij de rechtbank heeft de politieman op het belang van een medisch onderzoek gewezen. De Raad kan daarom niet inzien dat de korpschef voorafgaand aan het besluit tot ontslagverlening een medisch onderzoek had moeten instellen. Het beroep wordt afgewezen.

 

Reageer op dit artikel