artikel

Tijdens zwangerschap ontslagen

Geen categorie

Zij heeft het ontslag bij navraag bevestigd, maar komt daar op 19 augustus weer op terug. De werkgever pikt dit niet en vraagt alsnog ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. Hij vindt dat er sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.
De vrouw voert aan dat zij geen ontslag heeft genomen, maar op 10 augustus ontslagen is. Zij is zwanger en zal rond 18 maart 2009 bevallen. Zij heeft zich op 10 augustus ziek gemeld, maar de werkgever accepteerde dat niet. Integendeel, ze zou worden ontslagen als ze niet kwam opdagen. Het kwam de werkgever slecht uit dat zij zwanger was, omdat een collega ook al zwanger was. Er waren echter geen inroosterproblemen en er zijn ook nooit klachten geweest.

De kantonrechter gaat ervan uit dat de arbeidsovereenkomst nog bestaat. Daarmee kan de vraag of het dienstverband op 10 augustus is beeindigd, in het midden worden gelaten. De kantonrechter kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de zwangerschap van de vrouw (mede) een rol speelt bij het verzoek tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar tijdens de rechtszitting is wel voldoende vast komen te staan dat de vertrouwensbasis tussen beide partijen ontbreekt. Zeker nu de werkgever geen heil meer ziet in een voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Om die reden moet de arbeidsovereenkomst alsnog ontbonden worden, en wel met ingang van 1 december 2008. De vrouw maakt wegens haar zwangerschap op dit moment geen reele kans op de arbeidsmarkt. Het loon tot het einde van de zwangerschap en de inkomsten tijdens het daarop volgende verlof bepalen samen de hoogte van de schadevergoeding die als compensatie moet dienen. Dat komt neer op een bedrag van 9000 euro. De werkgever krijgt nog wel de kans zijn verzoek in te trekken.

Reageer op dit artikel