artikel

Oproepen voor aangepast werk bewijzen!

Geen categorie

De werkgever wordt gelast te bewijzen dat de werknemer op 10 februari 2004 daadwerkelijk door zijn bedrijfsleider telefonisch is opgeroepen om aangepast werk te doen. Volgens de kantonrechter slaagt de werkgever daar echter niet in en de vordering wordt toegewezen. De werkgever gaat in beroep, omdat hij vindt dat hij het bewijs van de oproeping wel heeft geleverd.

 

Het hof stelt vast dat de directeur heeft verklaard dat hij de bedrijfsleider heeft opgedragen de werknemer te bellen en dat dit ook diverse malen is gebeurd, maar dat er vaker niet dan wel werd opgenomen. Data weet de directeur niet. De verklaring van de bedrijfsleider vindt het hof niet overtuigend. Het lijkt er meer op dat hij aangeeft welke actie bij ziekte gebruikelijk is zonder zich dit geval concreet te kunnen herinneren. Ook is niet gebleken dat de werknemer schriftelijk is opgeroepen, toen hij de maandag na de 10e februari niet op het werk verscheen.

 

De werknemer zelf heeft de gang van zaken, mede aan de hand van een telefoonlijst van Tele2, gedetailleerd verklaard. Direct na het advies van de arbo-arts heeft hij met de zaak gebeld, maar toen werd er gezegd dat er nog geen vervangend werk was. Hij heeft diverse malen zelf teruggebeld, ondanks de afspraak dat de bedrijfsleider hem zou bellen. Hij kreeg telkens hetzelfde antwoord en pas op 2 maart verzocht de boekhouder hem telefonisch om naar het kantoor te komen. Hij had daar een gesprek met een arbeidsdeskundige en is op 10 maart weer gaan werken.

 

De verklaring van de werknemer heeft volgens het hof volledige bewijskracht, omdat de bewijslast op grond van art. 164 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet op hem rust. Ook wordt zijn verklaring ondersteund door de objectieve gegevens van zijn telefoonmaatschappij. Die zeggen wel niets over de inhoud, maar tonen wel aan dat de werknemer degene is geweest die contact heeft gezocht met de werkgever en niet andersom. Vast staat dat er op 10 februari 2004 contact is geweest over werkhervatting, maar niet dat er toen al is gesproken over aangepast werk in het magazijn.

 

Het hoger beroep van de werkgever wordt verworpen.

Reageer op dit artikel