artikel

Eisen aan opslag ammoniak verouderd

Geen categorie

Zorgwekkend beeld

Uit het onderzoek komt een zorgwekkend beeld naar voren: PGS 12 – verschenen in 1999 – is niet meer actueel. Veel van de aspecten geregeld in PGS 12 zijn in de tussentijd ook geregeld in wetten, regelgeving of in (inter)nationale normen. Dit leidt tot tegenstrijdigheden, met als gevolg dat knelpunten bij vergunningverlening en handhaving ontstaan.

De voorzieningen in PGS 12 zijn gebaseerd op een verouderde stand der techniek. State of the art methoden worden niet gehanteerd voor integrale risicobeheersing en veiligheidsmanagement, waardoor het ontbreekt aan het juist beoordelen en vergelijken van de effectiviteit van maatregelen.

Ook op dit gebied blijkt de overheid zich volgens de AGS te baseren op een achterhaalde visie op veiligheid. De overheid zou niet alles moeten willen regelen door talloze gedetailleerde regels en voorschriften, maar veel meer moeten werken met doelvoorschriften die bedrijven aanzetten om een integraal veiligheidsmanagement systeem te hanteren.

Brancherichtlijnen

De AGS beveelt aan om de brancherichtlijnen van de Europese branchevereniging voor kunstmestproducenten (EFMA) te hanteren voor opslag en verlading van ammoniak. In deze richtlijnen zijn de state of the art normen wel vertaald. Op deze manier kan de overheid in wet- en regelgeving heel concreet de kaders aangeven waarbinnen het bedrijfsleven veilig kan werken. De EFMA-richtlijnen zijn een goed voorbeeld van hoe de overheid de vertaling van wet- en regelgeving kan overlaten aan het bedrijfsleven of aan branches.

PGS 12 nieuwe stijl

Om dit te bereiken wordt geadviseerd om PGS 12 te vervangen door een ‘PGS 12 nieuwe stijl’. Hierin wordt het verband tussen relevante wet- en regelgeving, normen, standaarden en brancherichtlijnen overzichtelijk weergegeven en hanteerbaar gemaakt voor de praktijk. Nu worden onderdelen afzonderlijk getest zonder de gehele samengestelde installatie te beoordelen.

 Met een ‘PGS 12 nieuwe stijl’ zijn afwijkende praktijksituaties eenvoudiger te beoordelen op veiligheid en risico’s en kan de gelijkwaardigheid van alternatieve, nieuwe technieken worden getoetst. Tot slot verzekert het gebruik van een veiligheidsmanagement systeem permanente aandacht voor veiligheid.

Reageer op dit artikel