artikel

Werken in Nederland minder gevaarlijk

Geen categorie

 Middenmoot

In ons land werd in 2007 ongeveer 2,5 procent van de beroepsbevolking slachtoffer van een arbeidsongeval, tegen 3,2 procent gemiddeld in Europa. Finland spant de kroon met 6,3 procent ongevallen. In Bulgarije was dit slechts 0,6 procent. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en het ministerie van SZW.

 

In dat jaar vonden in Nederland naar schatting 219.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim plaats. In 4500 gevallen leidde dit tot een ziekenhuisopname en 98 ongevallen hadden een dodelijke afloop.

 

Stabiel

Uit eerdere onderzoeken bleek dat het aantal arbeidsongevallen stabiliseerde. Nieuw onderzoek wees uit dat dit niet geldt voor vrouwelijke brokkenmakers; hun aandeel steeg met dertien procent.

Het onderzoek werd gehouden onder de beroepsbevolking in alle 27 EU-landen, Kroatie en Noorwegen.

Reageer op dit artikel