artikel

FNV gaat op zoek naar gezond werk

Geen categorie

,,Er is geen indeling te maken in wat een zwaar beroep is en wat niet”, aldus Jongerius. ,,Maar er bestaan omstandigheden en randvoorwaarden, die het werk in elk beroep lichter of zwaarder kunnen maken. Stratenmaker bijvoorbeeld hoeft geen zwaar beroep te zijn. Als je maar zorgt voor de goede machines en voldoende mogelijkheden om zelf het werk in te delen.”

Lijst zware beroepen

Jongerius ziet dan ook niets in de manier waarop het kabinet mensen met zware beroepen wil ontzien bij de verhoging van de pensioenleeftijd. Vlak voor de kerstdagen gaf Piet Hein Donner (Sociale Zaken) de vakbonden en werkgevers juist de opdracht een lijst te maken van zware beroepen, waarbij mensen een relatief groot risico lopen om arbeidsongeschikt te raken. Werkgevers zouden vervolgens gedwongen worden het werk van de mensen met zo’n beroep lichter te maken, of de werknemer na dertig jaar lichter werk aan te bieden.

,,Een heilloze missie”, aldus Jongerius. ,,Deze plannen zijn nog minder sociaal dan we eerder al vreesden.” Vooral de scheiding tussen fysiek en psychisch zwaar werk klopt volgens Jongerius niet. ,,Met deze aanpak komt het beroep van leraar in het vmbo bijvoorbeeld nooit op de lijst”, aldus de voorzitter.

Gezonde werkplek

De FNV wil zich dan ook niet richten op zwaar of niet-zwaar werk. Het gezondmaken van de werkplek voor iedereen is een van de prioriteiten voor dit jaar, beloofde Jongerius. ,, Over een paar weken komen we met een handleiding voor een gezond werkklimaat. Met daarin voorstellen hoe we voor iedereen in dit land het werk gezond kunnen houden.”

Volgens Jongerius hangt de hernieuwde aandacht voor gezond werken echter slechts ,,zijdelings” samen met de AOW-discussie. ,,Nadenken over gezond werk, dat doen we al zo lang als we bestaan.”’

Acties

De vakbeweging staakt het verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd in ieder geval niet, zo bezwoer Jongerius. ,,Wij vinden dat namelijk een heel slecht plan. En de race is nog niet gelopen, het parlement moet nog stemmen. Tot die tijd zetten we alles op alles.”

Daaronder vallen volgens haar acties ,,om te laten weten dat we van dit onzalige plan afwillen”. Daarnaast zal de vakbeweging echter ook bekijken hoe ,,we de schade van de plannen van het kabinet kunnen beperken”.

De FNV-voorzitter toonde zich in haar toespraak verder bevreesd voor ingrijpende bezuinigingen om de staatsschuld terug te dringen. ,,Je zou ook kunnen kijken of je meer geld kunt ophalen. Lastenverzwaring dus. Ik denk dan aan de vennootschapsbelasting die grote bedrijven zo makkelijk kunnen ontwijken in dit land en een extra belasting voor de hoogste inkomens.”

Reageer op dit artikel