artikel

Hoe meet je procesveiligheid?

Geen categorie

Persoonlijke veiligheid gaat over relatief eenvoudige ongelukken die meestal een werknemer treffen. Denk bijvoorbeeld aan een val, of een ongeluk met gereedschap.

Procesveiligheid gaat over het vrijkomen van gevaarlijke stoffen die bijvoorbeeld brand, explosie of een toxische wolk kunnen veroorzaken. Bij procesongelukken is er meestal sprake van een complex causaal verband tussen oorzaak en gevolg en zijn de mogelijke gevolgen veel ernstiger.

In de praktijk zijn kleine ongelukken vrijwel altijd persoonlijk van aard. De kans op een grote explosie wordt dus niet kleiner als je het aantal werkplaatsongevallen vermindert. Hieruit volgt dat de meetinstrumenten die bijna iedereen gebruikt voor ongevallenregistratie, niet geschikt zijn voor het meten van procesveiligheid. En dat terwijl we maar een handvol zorgvuldig gekozen indicatoren nodig hebben om de gezondheid van het systeem te meten zonder te verdrinken in de cijfers.

Een goede set indicatoren voldoet aan de volgende eisen:
•Geldig: er is een duidelijk verband tussen de indicator en het aspect van procesveiligheid.
• Significant: Het aantal items dat wordt geteld is groot genoeg om een statistische trend te kunnen zien.
• Gevoelig: De indicator reageert op het veiligheidsniveau.
• Precies, nauwkeurig en objectief.
• Representatief: de set indicators dekt zoveel mogelijk kritische aspecten van procesveiligheid.
• Niet te manipuleren.
• Specifiek voor het bedrijf.
• Eenvoudig: De indicator moet door iedereen herkend en begrepen worden.
• Niet te veel, niet te weinig: Een stuk of tien indicatoren is overzichtelijk en meestal genoeg.

Soms kan aan indicators een doel- of alarmwaarde worden gekoppeld, met name als de organisatie er al ervaring mee heeft. Bij nieuwe indicatoren kan het beter zijn het verloop eerst een jaar te volgen.

Reageer op dit artikel