artikel

Babylonië

Geen categorie

Het grote voordeel van de wettelijk verplichte V&G-markering is dat de vormgeving, kleurstelling en gebruikte symbolen/pictogrammen internationaal vastliggen en eenduidig zijn in uitleg. Deze symbolen behoeven geen begeleidende teksten, maar het is toegestaan deze ter verduidelijking of ter onderstreping van de boodschap aan te brengen. Bestaat er kans op verwarring door het aanbrengen van de teksten omdat mensen deze niet kunnen lezen of begrijpen, dan is het verboden deze teksten toe te voegen. Kiest men ervoor wel aanvullende teksten toe te passen, dan verdient het aanbeveling om naast de tekst in het Nederlands, de tekst in de voertaal van de betreffende werknemers aan te brengen. Bij signalering is het trouwens niet voldoende alleen borden te plaatsen en/of markering toe te passen. De werknemers en eventuele bezoekers moeten ook doelmatig voorlichting krijgen over de betekenis van de veiligheids- en gezondheidssignalering en de daarbij behorende veiligheids- en gedragsregels.

Reageer op dit artikel