artikel

Capaciteitsprobleem

Geen categorie

Vroeger stond in de regelgeving dat er 1 BHV’er op 50 medewerkers moest zijn. Omdat dit erg afhankelijk is van de lokale omstandigheden, houdt men niet meer strak vast aan deze regel. Om wat voor soort bedrijf gaat het, welke activiteiten vinden er plaats, heeft het gebouw meerdere verdiepingen? zijn allemaal belangrijke vragen die bepalend zijn voor de noodzakelijke BHV-capaciteit. Daarom bepaalt de memorie van toelichting dat de RI&E bepalend is.. Op basis van de lokale omstandigheden moet het aantal en de soort BHV’ers vastgesteld worden. Jullie arbodienst moet hierover een advies uitbrengen. Daarnaast moeten er altijd extra BHV’ers zijn in verband met ziekte en verlof. Met 1 BHV’er voldoe je op een school nooit aan de verplichtingen. Denk eerder aan een veelvoud hiervan.

Reageer op dit artikel