artikel

Brengen en halen

Geen categorie

Sinds begin dit jaar buigt een nieuwe werkgroep Certificering en Toetsing van de stichting Beheer Certificering Deskundigen (BCD) zich over een moderne opzet voor hercertificatie van

arbodeskundigen. In de ‘beheerstichting arbodeskundigen’ zijn de beroepsverenigingen van arbeidshygienisten, veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen en stralingsdeskundigen vertegenwoordigd. De werkgroep maakt een nieuwe opzet voor hercertificatie van de eerste drie beroepsgroepen. De stralingsdeskundigen doorlopen, omdat zij onder de Kernenergiewet vallen, een ander traject.

 

Volgens Tweehuysen is het met de huidige verschillen in de beroepsgroepen niet mogelijk om kwaliteit op een standaardformuliertje af te vinken. “Binnen de beroepsgroepen is sprake

van toenemende differentiatie. Dat leidt tot grote verschillen, ook in kennisniveau.

 

Het nieuwe nieuwe certificeringschema wordt binnen twee jaar ingevuld. Op dit moment inventariseert en omschrijft de werkgroep de competenties waarover arbodeskundigen

kunnen beschikken.  Ook bestudeert de werkgroep de verschillende mogelijkheden

om competenties van arbodeskundigen te beoordelen.

 

De wijze van toetsing ligt nog niet vast. De toetsing mag voor mensen niet een te grote lastenverzwaring in tijd en geld opleveren, beseft Tweehuysen. Een laatste stap is het inrichten van het certificatieschema en het praktisch optuigen van de uitvoering. Voordat het zover

is, koppelt de beheerstichting het voorstel eerst terug aan de drie betrokken eroepsverenigingen die er hun goedkeuring aan mogen geven. Volgens Harry Tweehuysen biedt de competentiegerichte benadering de beroepsopleidingen nieuwe mogelijkheden.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel