artikel

Small talk

Geen categorie

Het verbieden van het gebruik van een GSM is alleen te rechtvaardigen, wanneer hierdoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Via de RIE moet dat inzichtelijk gemaakt worden. Vervolgens moet gekeken worden  of het verbod overal dient te gelden of dat het alleen geldt voor specifieke gebieden. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk is waar en wanneer het gebruik verboden is. Dit kun je regelen door het plaatsen van verbodsborden, door het opnemen in interne instructies of bijvoorbeeld in contracten met derden.

Reageer op dit artikel