artikel

Culturele inzetbaarheid

Geen categorie

Culturele aspecten hebben invloed op het verzuimgedrag en de verzuimduur van werknemers. Voor een gedegen verzuimaanpak is sensitiviteit nodig en kennis van de mogelijke invloed van culturele aspecten op gezondheid en werkbeleving.

 

Vertrouwen en communicatie

Daarnaast zijn er verschillen in de beleving, uiting en aanpak van klachten (copinggedrag).

Psychische aandoeningen komen bijvoorbeeld niet veel vaker voor bij allochtonen dan bij autochtonen maar ze worden veelal anders geuit en daarom minder goed herkend door hulpverleners. Als allochtonen zich ziek melden is de terugkomdrempel vaak hoger en hierdoor is het verzuim langer.  Dit kan komen omdat allochtonen pas weer willen werken als de klachten helemaal verdwenen zijn,  maar ook om dat ze langer doorlopen met klachten.

Bij de aanpak van verzuim vervullen leidinggevenden altijd een spilfunctie. Vertrouwen en goede communicatie zijn cruciaal.

 

Maatwerk

Dat er verschillen zijn tussen groepen betekent overigens niet per definitie dat er per groep een speciaal beleid nodig is. Er moet echter wel ruimte zijn voor maatwerk.

Belangrijk is dat het verzuimbeleid voor alle medewerkers helder is en iedereen op de hoogte is van zijn rechten en plichten. Een van de basisvoorwaarden voor een effectieve aanpak is dat de organisatie een duidelijke visie heeft op de meerwaarde van diversiteit en deze uitdraagt in de organisatie. Een integrale aanpak die rekening houdt met culturele invloeden is van belang om medewerkers gezond, energiek en productief te houden.

 

Auteurs: Heleen Paagman en Paulus Vissers 

 

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel