artikel

Decriminaliseer veiligheid

Geen categorie

Baksteen: In de luchtvaart is dat de vlieger. Hij zit in dezelfde positie als de klanten, dus kiest hij voor de meest kansrijke aanpak. Dit staan lijnrecht tegenover de  “bureaucratische” aanpak. “Als je de regels maar braaf volgt, valt je niets te verwijten”. Baksteen en Drenth: Regels moeten er zeker zijn, maar die moeten dan wel voortkomen uit de praktijk.

 

Meer autonomie

Voor de handhaving van de regels pleit het rapport voor een grotere autonomie van organisaties en sectoren.  Een “just culture” waarin de sector  leert van fouten van collega’s en  waarin het gebruikelijk is om zaken te melden. En als regels worden overtreden, moet worden uitgezocht waarom dat gebeurt.  Dat kan leiden tot  systeemverbeteringen. De eerstelijnsprofessional als verantwoordelijke voor veiligheid  en het strafrecht op afstand betekent meer investeringen in het kennisniveau van hen die direct bij het primaire proces betrokken zijn.

 

Grenzen aan veiligheid

Daarnaast is niet alleen een cultuuromslag in een organisatie nodig, maar ook moet de samenleving rijp zijn voor meer autonomie op de werkvloer.

De maatschappelijke  tendens gaat nu echter een andere kant op. Politici en bestuurders kiezen nu voor het mijden van ieder risico. Dat leidt soms tot besluiten die  meer schade opleveren dan het moest voorkomen. Drenth: “Er zitten grenzen aan onze veiligheid. Iedere organisatie maakt voortdurend een afweging tussen leefbaarheid en veiligheid.”

 

auteur: Ton Bennink

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel