artikel

Diepgaande materie

Geen categorie

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt niet gesproken over een diepgaande risico-inventarisatie en -evaluatie. In de AI-bladen is de term ‘verdergaande inventarisaties’ wel terug te vinden wanneer een globale inventarisatie onvoldoende informatie geeft voor het aanpakken van de problemen. In het Arbobesluit staan op verschillende plaatsen, zoals bij gevaarlijke stoffen, extra RIE-verplichtingen aangegeven. De doelstelling van de wetgever is dat de werkgever alle risico’s zodanig in kaart brengt dat passende maatregelen te treffen zijn.

Reageer op dit artikel