artikel

Verhalen met een vlekje. Heeft u ze ook?

Geen categorie

In deze eerste aflevering van de serie over veranderkundig adviseren wordt gekeken naar  de rollen die arbomedewerkers spelen, en naar hun stijl van werken.

 

Onder ‘rollen’ verstaan we de keuzes die een arbomedewerker maakt voor bijvoorbeeld een projectleidersrol, een regisseursrol, et cetera. De arboprofessional kiest in de loop van een traject doorgaans bewust of onbewust voor verschillende rollen. Met ‘stijlen’ bedoelen we de mate waarin de adviseur persoonlijke voorkeuren laat zien. De stijl van adviseren is persoonlijker en heeft te maken met een voor anderen herkenbare ‘authenticiteit.’ Ben je bijvoorbeeld vooral relatiegericht of werk je vanuit stappenplannen? Rollen en stijlen lopen vaak door elkaar heen. Ben je op zoek naar je eigen succes- en faalfactoren, dan is het goed daar expliciet over na te denken.  In het artikel worden een tweetal herkenbare situaties geanalyseerd  en voorzien van tips hoe het anders kan.

 

Discussie:

Als deskundige heb je de neiging zelf vol energie problemen aan te pakken. Wat vindt u van dit voorbeeld waarbij de professional de energie bij de ander stimuleert? Wat zijn uw ervaringen met deze werkwijze? En wat zijn de voordelen en de valkuilen? Wij horen graag wat u ervan vindt.

 

Auteurs: Cecile van der Velde, Harry Tweehuijsen, Vincent Vrooland

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel