artikel

Risicoprofiel: hoog/laag

Geen categorie

Als een bed van een bewoner zelf is, dan zijn medewerkers en werkgever niet aansprakelijk als de bewoner iets overkomt. De bewoner moet zelf voorzien in het benodigde onderhoud. Als u als werknemer moet werken met een dergelijk bed van een bewoner en er overkomt u iets, dan is uw werkgever aansprakelijk. Uw werkgever moet er namelijk voor zorgen dat de arbeidsmiddelen, in dit geval het bed, voldoen aan alle veiligheidseisen. Daarom is het uit praktisch oogpunt wellicht het beste dat de werkgever bij deze bedden hetzelfde keuringsregime hanteert als bij de bedden in zijn eigendom. Desnoods berekent hij de kosten door aan de eigenaar.

Reageer op dit artikel