artikel

Coördineren BRZO binnen bedrijven

Geen categorie

Na afloop heb je:
inzicht in de manier waarop de zorg voor de exerne veiligheid binnen het bedrijf vorm kan krijgen.
kennis om de werkzaamheden op de juiste wijze te coordineren om de verplichtingen, die voortvloeien uit het BRZO99, bij het bedrijf te implementeren en in stand te houden.
de kennis om op een goede manier contact te onderhouden met de toezichthouders van de overheid.

Reageer op dit artikel