artikel

Masterclass BRZO voor bedrijfsleiding

Geen categorie

Deze masterclass reikt ervaringen, methoden en wetgevend kader op hoofdlijnen aan waardoor je goed in staat bent intern vragen te stellen, jouw team(s) aan te sturen en het contact met de diverse overheden te onderhouden. De masterclass beoogt een verdere concretisering van het VNO NCW ‘Veiligheid Voorop’ initiatief (1). Deze masterclass van een dagdeel, met maximaal 15 deelnemers, is bedoeld voor directieleden/bedrijfsleiding van bedrijven die BRZO, PBZO en ARIE plichtig zijn (2).

De kans op een zwaar ongeval is relatief gering, de consequenties in termen van personeel, omwonenden, schade aan milieu, materiele schade, persoonlijke aansprakelijkheid en bedrijfsimago zijn echter enorm. Daarom is het belangrijk om de aandacht voor dit onderwerp niet te laten verslappen en waar mogelijk te verscherpen.

Reageer op dit artikel