artikel

Werknemer stuurt kaart met Hitlergroet

Geen categorie

De werkgever heeft al met ingang van 3 januari 2011 de loonbetaling gestopt wegens het belemmeren van de re-integratie en het niet-meewerken aan herstel. Het UWV bevestigt in een deskundigenoordeel eind februari 2011 dat de werknemer zich onvoldoende voor zijn re-integratie inspant. Begin mei 2011 vindt er een vervolgonderzoek plaats bij het rugadviescentrum. En nu werkt de metaalbewerker wel mee.

 

Kort daarna krijgt de werkgever een brief die geadresseerd is aan Dik jantje de B. (Jan is de directeur van het bedrijf en Dik is zijn vader). De metaalbewerker staat als afzender vermeld. In de envelop zit een ansichtkaart met een foto waarop Hitler te zien is terwijl hij de Hitlergroet brengt, met daarbij de tekst: ‘Fur diejenigen, die es verdienen. Herzlichen Gluckwunsch.’ De metaalbewerker wordt op staande voet ontslagen. Deze vordert in een kort geding doorbetaling van loon. Hij beweert dat hij niet de afzender is van de kaart.

 

De voorzieningenrechter stelt vast dat het loon bij ziekte niet met terugwerkende kracht mag worden stopgezet. Er is dus loon verschuldigd van 3 tot 25 januari 2011. Maar van 25 januari tot 4 mei 2011 is het loon in beginsel niet verschuldigd, omdat de werknemer weigerde mee te werken aan het onderzoek van het rugadviescentrum. De vrijheid om hieraan niet mee te werken uit privacyoverwegingen doet niet af aan de sanctie van artikel 7:629 BW (opschorting van het loon wegens onder meer belemmering of vertraging van de genezing). Vanaf 4 mei 2011 heeft de werknemer wel recht op loon, omdat hij toen aan het vervolgonderzoek heeft meegewerkt.

 

Met betrekking tot de ansichtkaart geeft de rechter aan het niet geloofwaardig te vinden dat de werknemer die niet gestuurd zou hebben. De kaart zat immers in een door hem gestuurde envelop (met daarin ook een brief waarin hij aanspraak maakte op betaling van loon) en twee medewerkers hebben de inhoud gezien.

 

De rechter ziet het sturen van de kaart als een dringende reden voor ontslag. Gezien de omstandigheden van het geval, waaronder de inspanningen van de werkgever voor re-integratie en het gebrek aan medewerking van de werknemer, gevolgd door het sturen van de kaart, kan van de werkgever niet worden verlangd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel