blog

Geen gehoor

Geen categorie

In een lawaaiige omgeving zijn collega’s slecht of niet te verstaan. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, maar ook tot problemen met het gehoor en zelfs doofheid. Gehoorschade is een verraderlijk en sluipend optredend verschijnsel.

In de praktijk komen flinke geluidsniveaus voor bij allerlei werkzaamheden. Een vuistregel is dat er sprake is van meer dan 80 dB(A) op de werkvloer als werknemers elkaar niet meer kunnen verstaan bij gewoon spreken op een onderlinge afstand van ongeveer een meter. En dat is sneller dan menigeen denkt. Een elektrische boormachine of een betonmolen produceert al snel meer dan 90 dB(A); een sloophamer haalt zelfs met gemak 110 tot 120 dB(A) en ook dicht bij heiwerkzaamheden worden zulke niveaus gehaald. De timmerwerkplaats is berucht vanwege de herrie. Met name machinale werkzaamheden zoals zagen, schuren, schaven en frezen produceren veel lawaai.

 

 

Bij geluid zijn twee dingen van belang: de frequentie en het geluidsniveau.

De frequentie is het aantal luchtdrukwisselingen per seconde en wordt uitgedrukt in hertz (Hz). Onze oren kunnen frequenties horen in hetgebied van 20 tot 18.000 hz.

Het geluidsniveau is de sterkte van het geluid en wordt uitgedrukt in decibel-A: dB(A). Deze grootheid drukt de geluidssterkte in een getal uit waarbij rekening is gehouden met de gevoeligheid van onze oren. Omdat de decibel een logaritmische eenheid is, vraagt die om een aparte manier van rekenen. Zo verdubbelt het geluidsniveau met elke toename van 3 dB(A). Een geluidsniveau van bijvoorbeeld 83 dB(A) is tweemaal zo sterk als een niveau van 80 dB(A).

Reageer op dit artikel