artikel

PSA: preventie en aanpak in drie stappen

Gezond werken

Stap 2. Probeer het management zover te krijgen dat het een hoge PSA wil aanpakken. Succesvolle preventiemedewerkers lukt dat door de knelpunten in managementtaal aan te snijden. Ofwel: wat zijn de argumenten waarop managers hun beslissingen nemen? Het eerste uitgangspunt daarbij is het bedrijfsresultaat. Denk aan zaken die het bedrijfsresultaat direct beinvloeden, zoals verloop, verzuim en kwaliteit. Zo kan een te hoge werkdruk in een callcenter ertoe leiden dat de ene na de andere medewerker het voor gezien houdt. In deze tijd van arbeidskrapte is het moeilijk om vervangende werknemers te vinden. Hetzelfde werk moet dan door minder medewerkers gedaan worden. Gevolgen: toenemende werkdruk, het management heeft moeite zijn omzet te halen en vreest verlies van klanten. Voor de preventiemedewerker is het de kunst om dit soort processen te herkennen en erop in te spelen. Het kan helpen om samen met de medezeggenschapsraad op te trekken. Vaak zit de ondernemingsraad met dezelfde arbo-uitdaging: hoe krijgen we het management zover dat de aanpak van PSA op de agenda komt?

 

Stap 3. De laatste stap is die naar de maatregelen. Welke zijn het meest geschikt in jouw organisatie? Onderstaand model kan helpen om de juiste keuzes te maken.

 

Beleid

 

Functieontwerp incl. regelmogelijkheden

 

Ontwerp gebouw en werkplek

 

Organisatie van het werk

 

Indivdu (coping en vaardigheden)

 

Samenwerken en leidinggeven

 

 

Duidelijke afspraken maken vormt de basis! Wat wil de werkgever op het gebied van PSA? Hoe is de opvang na incidenten? Is er een meldingsprocedure, zijn er vertrouwenspersonen? Meet men de PSA-ontwikkeling?

 

Functies met een laag PSA-risico bevatten voldoende regelmogelijkheden. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Ook heeft deze de ruimte om zelf beslissingen te nemen.

 

Bij agressie kan het gaan om toegangscontrole. Maar ook om de inrichting van balies en vluchtwegen in kamers waar overleg met klanten plaatsvindt.

 

Denk aan planning en logistiek. Maar ook aan (vakantie)roosters, afstemming tussen verschillende afdelingen en het voorkomen van (ver)storingen.

 

Een medewerker moet over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om zijn werk goed te kunnen doen (inclusief probleemsituaties).

 

De manier waarop leidinggevenden en medewerkers met elkaar omgaan.

 

Aanpak van samenwerken en leidinggeven

 

Een jonge, snel groeiende organisatie verwacht veel flexibiliteit en inzet van medewerkers. Voor het optimaal functioneren van de teams krijgen de teamleden trainingen over communiceren en samenwerken. In het management is veel aandacht voor het ontwikkelen van leiderschap. Medewerkers ervaren inspiratie, hebben veel plezier in hun werk en er is een open cultuur waar medewerkers uitgedaagd worden. Er staat weinig op papier: als iets in de praktijk niet werkt, staat het management open voor kritiek en suggesties. Waar nodig neemt het snel maatregelen.

 

 

Goed beleid maakt een aanpak van PSA mogelijk op de onderlig gende niveaus. Bij een reorganisatie of nieuwbouw kan PSA meteen in het plaatje worden meegenomen. Bij (her)ontwerp van functie, gebouwen en werkplekken is de preventiemedewerker (nog) geen vanzelfsprekende gesprekspartner. De uitdaging is dan ook om in zulke situaties een plek te bemachtigen tussen andere belangrijke spelers. Hoe eerder dat gebeurt, des te groter de invloed. Bij nieuwbouw gaat het dan bijvoorbeeld om de invloed op het programma van eisen. De organisatie van het werk heeft een grote invloed op het voorkomen en verminderen van PSA. Vaak is die met relatief snelle ingrepen te verbeteren. Op het niveau van het individu moet de aanpak systematisch zijn (bijv. door functioneringsgesprekken). Daarnaast is een goed systeem voor opvang en snelle actie bij excessen van groot belang.

 

Het is dus belangrijk om de voorgaande onderdelen goed te regelen. Maar toch is dat allemaal vergeefse moeite als het op het gebied van leidinggeven en samenwerken in een team spaak loopt. Daar moet dan eerst de aandacht naartoe gaan. Dat geldt ook voor organisaties waar de productiviteit te laag en/of de werkdruk te hoog is en veel energie verloren gaat in ‘praten over’. Meer werkplezier is een goed begin van PSA-preventie.

 

info

 

Meer weten? Kijk eens op www.ergo-balans.nl of stuur een mail: h.pennock@ergo-balans.nl. Kijk voor een nuttig boekje over dit onderwerp in de Leeshoek op p.19: Psychosociale arbeidsbelasting in 100 vragen.

 

 

Reageer op dit artikel