artikel

Verzuim? Breng je leidinggevende in beweging

Gezond werken

De termen ‘ziek’ en ‘gezond’ zijn vaak niet zo helder als ze lijken. Een ziekmelding kan duiden op een lichamelijke ziekte, maar ook op disfunctioneringsproblematiek. Zijn medewerkers van een advocatenkantoor die structureel meer dan 60 uur in de week draaien, echt zulke gezonde buffels? Zoek daarom in het gesprek met de leidinggevende eerst naar het gewenste eindpunt: benoem wat ziek is en wat gezond. Zwengel de discussie aan en geef het gesprek inhoud met behulp van stellingen. Zoals: ‘Ziek zijn mag, verzuimen niet’, ‘Het verschil tussen gezond zijn en ziek worden is preventief handelen’. Scherpe definities van ziek en gezond laten zien wanneer het huidige preventiebeleid succesvol is. De ziekmeldingen maken vervolgens duidelijk bij welke afdeling(en) nog steviger moet worden ingegrepen.

 

Leidinggevenden zien verzuim en verzuimmeldingen te vaak als een op zichzelf staand verschijnsel. Maar in veel gevallen zijn ziekmeldingen op te vatten als een teken dat er werk aan de winkel is op het preventievlak. Pak dit als preventiemedewerker op een positieve manier op en maak hiermee gezondheid bespreekbaar bij de leidinggevende. De volgende ‘wat-levert-verzuim-mij-op?-punten’ helpen je daarbij op weg.

 

– Verzuim maakt duidelijk wat er nog nodig is aan preventie. De frequent-verzuimerscijfers bijvoorbeeld geven een goed beeld van hoe gezond de afdeling is.

 

– Een verzuimmelding biedt de leidinggevende de kans om persoonlijk met medewerkers in gesprek te gaan en het thema preventie in een persoonlijk ontwikkelplan op te nemen.

 

– Functioneert de afdeling beter, ondanks het capaciteitsgebrek? Dan is het wegnemen van de kennelijke stoorzender in het team de goede preventieve aanpak.

 

– Zie de verzuimaanpak van de leidinggevende als een indirecte karaktertest: pakt hij grijs verzuim direct aan of buigt hij mee?

 

Zacht op de relatie en hard op het resultaat, is het devies. Een goede verzuim- en preventieketen is onontbeerlijk om dit in praktijk te brengen. Medewerkers na verzuim gemotiveerd terugbrengen op de werkvloer is een goede manier om het thema gezondheid op de agenda van leidinggevenden te houden. Want medewerkers die door een goede re-integratie weerbaarder zijn geworden en meer verantwoordelijkheid tonen, presteren beter en zijn een voorbeeld voor de rest. De crux bij een geslaagde terugkeer van verzuimers is effectief communiceren. De preventiemedewerker kan de leidinggevende daarbij helpen. Door te zorgen dat deze de volgende richtlijnen hanteert:

 

– Leg het verzuimproces in handen van de verzuimende zelf. Niet zonder kaders en principes, maar wel met eigen verantwoordelijkheid.

 

– Concrete afspraken maken een einde aan ieder verzuimproces. Dus: binnen een maand neemt medewerker X die en die taken weer op zich.

 

– Spreek een verzuimende aan op zijn gedrag en zijn resultaat. Als het vertrouwen in iemand weg is, is het wellicht tijd dat de wegen zich scheiden.

 

– Ga uit van het principe: verantwoordelijkheid krijg je niet, die neem je. Iedereen kan kiezen voor gemotiveerd terugkeren of niet.

 

Zoals gezegd: zorg dat iedereen in de keten – van leidinggevenden tot bedrijfsarts – een eenduidige visie heeft op ziek en gezond zijn. Een goed preventie- en verzuimbeleid kan flink lijden onder een zwakke schakel. Een bedrijfsarts die te veel meebuigt met de individuele spanningsklachten van een medewerker bijvoorbeeld, kan het beleid behoorlijk ondermijnen. De leidinggevende moet daarom voortdurend de zwakste schakel managen om de keten te versterken. Het helpt om van iedere interventie een verslag te maken met daarin duidelijke doelen, taken en verantwoordelijkheden. De volgende aandachtspunten helpen de preventiemedewerker de leidinggevende te ondersteunen bij het versterken van de keten:

 

– Werk met verzuimpartners, waaronder een bedrijfsarts, die ‘werken’ een goed medicijn vinden.

 

– Maak duidelijke afspraken met de bedrijfsarts over wanneer iemand op bezoek kan.

 

– Zorg ervoor dat de oorzaak van het ziektebeeld bij alle schakels helder is. Het moet duidelijk zijn hoe het verzuim te verhelpen of te voorkomen is.

 

– Laat weten dat er alternatief werk beschikbaar is.

 

En vergeet niet: preventie is investeren in de weerbaarheid van een afdeling; verzuim is de graadmeter voor hoe goed dat is geslaagd.

 

Info Kijk op www.leidinggeveniseenkunst.nl/le-gratisteamthermometer.php voor een gratis verzuimtest en de teamthermometer. Dit zijn tools voor het in kaart brengen van gedragsverbeteringen om een afdeling gezonder te maken.

 

Reageer op dit artikel