artikel

Privacy zieke werknemer is onvoldoende beschermd

Gezond werken

Volgens Van der Helm kan de huidige regelgeving niet altijd voorkomen dat de werkgever gevoelige medische gegevens ontvangt over de werknemer. Ook zou het volgens de onderzoeker duidelijk moeten zijn in hoeverre een zieke werknemer een inbreuk op zijn privacy moet toelaten.

 

Van der Helm pleit voor een betere wetgeving, waarbij zowel de werkgever als de werknemer gebonden is aan duidelijke richtlijnen. ‘Het moet duidelijk zijn welke gegevens de werknemer aan de werkgever en aan andere partijen moet overleggen. En verder moet ook de gegevensuitwisseling tussen werkgever, arbodienst, reintegratiebedrijven en verzekeraars beter gereguleerd worden.’

 

Sinds de privatisering van de Ziektewet in de jaren negentig krijgen zieke werknemers hun loon niet meer uitgekeerd door instanties als het UWV. De financiele lasten zijn nu voor rekening van de werkgever.

 

Volgens de onderzoeker heeft de werkgever er dan ook veel belang bij om controle uit te oefenen op het ziekteverzuim en op een snelle re-integratie van de zieke werknemer. ‘Hierdoor kan er een spanningsveld binnen de arbeidsrechtelijke verhouding met de werknemer ontstaan’, aldus Van der Helm.

Reageer op dit artikel