artikel

Weglopen met BRAVO

Gezond werken

Auteur: Paul Koenders

 

Meer Bewegen, stoppen met Roken, matig Alcoholgebruik, gezonde Voeding en tijdig Ontspannen, dat is waar BRAVO voor staat. Met de BRAVO Lifestyle Check zijn in 2006 en 2007 de leefgewoonten van de Fortis-medewerkers in kaart gebracht. Uit een herhaalde meting blijkt dat 25% van de medewerkers tussen 2006 en 2007 daadwerkelijk iets met een of meerdere van de leefstijladviezen heeft gedaan. Deze medewerkers zijn meer gaan bewegen en minder gaan roken. Ook matigen ze hun alcoholgebruik, eten ze meer groenten en fruit en zijn ze energieker tijdens het werk en meer ontspannen in hun vrije tijd. Alle gemeten leefstijlfactoren worden door de Gezondheidsraad in verband gebracht met een betere gezondheid en een langere levensduur.

 

Om een investering in een leefstijlprogramma voor bedrijven aantrekkelijk te laten zijn, is het ook zaak om naar positieve effecten en potentiele opbrengsten op de kortere termijn te kijken. Tussen 2006 en 2007 is het verzuim binnen Fortis Bank gedaald tot 3,25%. Het verzuim in de sector banken is in dat jaar gestegen tot 3,8%. De verzuimanalyse laat zien dat medewerkers die hun leefstijl verbeteren minder lang verzuimen. Het verzuimpercentage daalde in deze groep werknemers met 20%; de meldingsfrequentie 7%.

 

Bij medewerkers die zijn gaan sporten, is een lager verzuim geconstateerd. Zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie daalde significant. Verrassend is dat het verzuimpercentage van de 73 medewerkers die tussen 2006 en 2007 meer zijn gaan roken, is verdubbeld. Stoppen met roken heeft op het (relatief hoge) verzuim van rokers geen invloed. Een hoger lichaamsgewicht bleek in eerdere analyses samen te hangen met een fors hoger verzuim.

 

Gewichtstoename tussen 2006 en 2007 blijkt daarentegen samen te gaan met een daling van het relatief hoge verzuim van zwaarlijvigen. Bij werknemers die zich tijdens het werk energieker zijn gaan voelen of zich na hun werk beter kunnen ontspannen dan voorheen, blijkt het verzuimpercentage het meest te zijn gedaald. Een bevestiging van de analyses die met name stress herkennen als grootste verzuimrisico voor de moderne werknemer.

 

De gegevens maken het zeer aannemelijk dat met name sporten, roken en alcoholgebruik, net als energiek zijn en ontspanning, het verzuim beinvloeden. Een leefstijlprogramma is profijtelijk voor de medewerker. Gezonder leven en langer overleven hangen met elkaar samen. Voor de werkgever hangen gezonder leven en minder verzuimen ook met elkaar samen.

Reageer op dit artikel