artikel

‘Werknemers gaan ziekteverzuimuren inhalen’

Gezond werken

Auteur: Ton Bennink

 

Nieuwe arbeidsverhoudingen vereisen een nieuwe kijk op arbeidsomstandigheden, ziekte en gezondheid, vindt Loek Hermans.

U wierp in maart 2008 een balletje op door te pleiten voor afschaffing van loondoorbetaling bij ziekte door prive-oorzaken. Niet echt succesvol. Het plan leverde slechts kritiek op. Bent u teleurgesteld?
“Nee, het verbaast me niets. Nederland is net een clickfonds. Zet vast wat je binnen hebt en praat er niet meer over. Terwijl de balans tussen rechten en plichten van werkgevers en werknemers totaal uit balans is. De banengroei neemt af. Door twee redenen: het aanbod van de arbeidsmarkt past niet altijd op de vraag en door zaken als het verplicht doorbetalen van loon bij ziekte die te wijten is aan gedrag van de werknemer. Daar willen we vanaf.”

 

In een vonnis op 14 maart 2008 gaf de Hoge Raad aan dat het mogelijk moet zijn afspraken te maken over beperkte loondoorbetaling bij ziekte door risicovol gedrag van de werknemer. U dacht toen je moet het ijzer smeden als het heet is?

“Dat speelt zeker mee. Het was een steuntje in de rug. Maar we moeten het breder zien en in de toekomst streven naar andere arbeidsverhoudingen. We hebben nu al 200.000 zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). En dat aantal groeit alleen maar. Die ZZP’ers sluiten contracten met ondernemers. U denkt toch niet dat een ondernemer betaalt als de afspraak niet wordt nagekomen? Waarom dan wel bij een werknemer?”

 

Vroeger meldde een werknemer zich ziek en bleef hij thuis. Nu moet hij al ziekteverlof aanvragen. Het inhalen van uren die verloren gingen door ziekte is de volgende stap?
“Ja, maar niet van vandaag op morgen. De buitenwacht pikt er vaak een ding uit. Het gaat mij om het hele stelsel van arbeidsverhoudingen. Ook scholing hoort daarbij. De werkgever is verplicht de werknemer scholing aan te bieden. Waar is de plicht jezelf geschoold te houden? De werknemer profiteert ook van scholing, maar als je voorstelt een deel van de ADV daarvoor in te leveren, vliegt de hele wereld over je heen. De werkgever betaalt 75 procent van de scholingskosten. Daar mag wel iets tegenover staan.”

 

Recent TNO-onderzoek laat zien dat bedrijven met een goed gezondheidsmanagementbeleid met de focus op gezondheid en preventie juist het succesvolst zijn. Je kunt niet jezelf gezond houden door veel te sporten en dan zelf het risico dragen dat je geblesseerd raakt.

“Waarom niet? Je hebt er zelf toch ook baat bij dat je gezond blijft? Bovendien gaat het ons niet om grijze gebieden, maar om evident risicovolle activiteiten als kitesurfen, bergbeklimmen of overlevingstochten.”

Reageer op dit artikel