artikel

Is de preventiemedewerker Europa-proof?

Gezond werken

De wettelijke eisen aan de preventiemedewerker aangaande kennis, vaardigheden en uitrusting zijn algemeen verwoord met het ‘zorg op maatprincipe’ als uitgangspunt. Zo moet een Nederlandse werkgever in een verplichte RI&E passende aandacht schenken aan maatregelen op het terrein van de preventiemedewerker. De werkgever moet de arboproblematiek schriftelijk inventariseren en analyseren, en uitwerken in een plan van aanpak met een tijdpad. Verder speelt de wettelijk vastgestelde werkgeversverplichting inzake een arbobeleid. Uitgangspunt is de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening.

 

Uit deze informatie blijkt of de werkgever de organisatie van bijstand, het vaststellen van deskundigheid, ervaring en uitrusting en het aantal in te schakelen werknemers (of externe deskundigen) voor zijn onderneming passend heeft geregeld. Dat begint bij de beoordeling van de RI&E en het plan van aanpak. Toetsing van de RI&E door een gecertificeerde arbodeskundige is verplicht om de inbreng van voldoende deskundigheid te garanderen.

 

Naast de werkgever zijn de werknemers (OR, Pvt of belanghebbende werknemers) en de Arbeidsinspectie betrokken bij de totstandkoming van de RI&E. De Arbeidsinspectie kan naleving van de werkgeversverplichting(en) afdwingen door een eis tot naleving of een bestuurlijke boete.

 

De primaire verantwoordelijkheid voor de invulling van de functie van preventiemedewerker ligt bij werkgever en werknemers. Een hulpmiddel daarbij is de STECR-leidraad. Die informeert over benodigde vaardigheden en kennis en geeft een heldere profielschets. Verder besteedt www.arbeidsinspectie.nl aandacht aan de preventiemedewerker.

De wettelijke regeling van de preventiemedewerker lijkt daarmee Europa-proof.

 

Auteur: Nanno Veendam en Harry van Drongelen

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel