artikel

Kostenkwestie

Gezond werken

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever op grond van artikel 7:658 BW vaak gehouden om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Tenzij de werkgever kan aantonen dat het de schuld van de werknemer was of dat het om een gevaar ging dat als algemeen bekend geldt (een mes is scherp, dat weet iedereen).

 

In principe kan een medewerker de werkgever dus aansprakelijk stellen voor alle door hem geleden schade. De meeste werkgevers zijn daar ook voor verzekerd. Mocht de werkgever hierin niet mee willen gaan, dan zal de medewerker een advocaat gespecialiseerd in werkgeversaansprakelijkheid moeten inschakelen. Als hij lid is van een vakbond, kan hij daar ook hulp vragen.

Reageer op dit artikel