artikel

Duurzame inzetbaar blijven door vooruit denken

Gezond werken

Investeren in de werkomgeving van medewerkers om hun een gezonde en uitdagende werkplek te bieden met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden levert dus resultaat op.

En ook het begrip duurzame inzetbaarheid is gebaat bij een gezonde en uitdagende werkplek. Het begrip duurzame inzetbaarheid wordt breed toegepast. Schaufeli geeft aan duurzame inzetbaarheid de volgende definitie:

‘Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, en de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.’

Voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid
Voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid liggen dus bij zowel mens als organisatie. De organisatie moet een gezonde en uitdagende werkomgeving bieden, de werknemer moet de motivatie en vaardigheden hebben om de mogelijkheden te benutten die het werk biedt.

Hoe zorg je als werknemer voor een uitdagende werkomgeving? Door steeds tijdig te bedenken wat je hierna wilt gaan doen. Een andere afdeling, een andere locatie, een andere werkgever? De organisatie kan de werknemer hiermee ondersteunen in een loopbaangesprek.

FIT-monitor
De kans dat mensen duurzaam inzetbaar zijn wordt groter naarmate ze beter passen bij de inhoud van hun werk, de organisatie, hun team en leidinggevende. Schaufeli stelde een lijst van honderd vragen op, de FIT-monitor, om die kans vast te stellen. Een slechte fit kan leiden tot verveling of zelfs burnout met ziekteverzuim tot gevolg. Een betere fit leidt tot meer tevredenheid of zelfs bevlogenheid.

Utrechtse Bevlogenheidsschaal (UBES)
Ook bevlogenheid is te meten. De Utrechtse Bevlogenheidsschaal legt bevlogenheid wetenschappelijk vast. De test meet energie, toewijding en absorptie. Hoe vitaal en energiek voelt iemand zich? En hoe geboeid en enthousiast is hij over zijn werk? Bevlogenheid is geen aantoonbare voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid, maar het geeft wel energie. oorzaak en gevolg zijn daarbij moeilijk aan te wijzen hoewel bevlogenheid waarschijnlijk belangrijker is voor succes dan andersom.

Over Wilmar Schaufeli
Om het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van mensen verder kracht bij te zetten is Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, bij 365/Zin gestart als schakel tussen de wetenschap van de positieve psychologie en de dagelijkse praktijk van werkgevers en werknemers.

Lees meer over Duurzame Inzetbaaarheid op www.overduurzameinzetbaarheid.nl

Reageer op dit artikel