artikel

Duurzame inzetbaarheid ook voor starters

Gezond werken

Boaborea vindt dat het vitaliteits- en inzetbaarheidsbeleid van het ministerie van Sociale Zaken de focus te veel op ouderen legt. Dit terwijl de arbeidsmarkt volgens de brancheorganisatie gebaat is bij blijvende ontwikkeling van competenties, vaardigheden en kennis. Naast aandacht voor vitaliteit die blijvende inzetbaarheid en mobiliteit op de arbeidsmarkt mogelijk maakt.

Boaboreavoorzitter Kick van der Pol heeft daartoe verschillende hulpmiddelen voor ogen:

  • Een wettelijk recht op een inzetbaarheids- en loopbaanscan voor werknemers
  • Inzetbaarheidsbudget en scholingsbudget.

 

Gezond gedrag eigen verantwoordelijkheid
Tijdens het Boaborea-symposium onderstreepte staatssecretaris de Krom dat gezond gedrag in de eerste plaats ieders eigen verantwoordelijkheid is. Werkgevers kunnen gezond gedrag wel stimuleren.

Arbeidsmobiliteit ouderen
Volgens Paul de Beer, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam is de arbeidsdeelname van ouderen de laatste 15 jaar al sterk toegenomen. Wel kunnen er maatregelen getroffen worden om de arbeidsmobiliteit te vergroten: bevordering van externe mobiliteit kan worden gerealiseerd door versoepeling van de ontslagbescherming, meer scholing en een mobiliteitsbonus. Interne mobiliteit zou juist gebaat zijn bij goede ontslagbescherming en training van bedrijfsspecifieke vaardigheden.

Knuffelthema
Ijmert Muilwijk, voorzitter van CNV Jongeren waarschuwt dat duurzame inzetbaarheid niet moet verworden tot knuffelthema; iedereen is het ermee eens, maar vervolgens gebeurt er niets. ‘Laten we eerst kijken hoe we mensen uberhaupt inzetbaar krijgen op de arbeidsmarkt voordat we het over duurzame inzetbaarheid hebben’.

 

Lees het volledige artikel in het maartnummer van vakblad Arbo>>.

 

 

Afbeelding

 

 

Reageer op dit artikel