artikel

Medisch advies genegeerd

Gezond werken

Twee inzittenden komen om het leven, twee anderen lopen zwaar lichamelijk letsel op. De vrouw wordt vervolgd. Zij kan zich niets meer van het ongeval herinneren: er zou sprake zijn geweest van een black-out vlak voor het ongeval. Enkele weken daarvoor had zij van een neuroloog gehoord dat zij waarschijnlijk leed aan een bepaalde vorm van epilepsie.

 

Het hof overweegt dat de vrouw steeds heeft verklaard dat een stuk van haar herinnering ontbreekt en dat zij zich niets van het ongeval kan herinneren. Uit de politierapporten blijkt dat zij tijdens het ongeval geen handelingen heeft verricht die een chauffeur (bij bewustzijn) in een dergelijke situatie instinctief wel zou doen, zoals remmen of uitwijken. Daarmee acht het hof het aannemelijk dat er inderdaad sprake was van een black-out, in die zin dat zij op dat moment niet bij bewustzijn was.

 

De vraag is echter of dit al dan niet voorzienbaar was. Zij was door een neuroloog gewezen op de consequenties van de diagnose met betrekking tot haar rijbevoegdheid. De vrouw heeft op de rechtszitting bevestigd dat deze haar had verteld dat zij niet zou mogen rijden als zij aan epilepsie zou lijden.

 

Hoewel op dat moment de diagnose ‘epilepsie’ nog niet definitief was, had zij daar wel ernstig rekening mee moeten houden. Het is immers volgens het hof een feit van algemene bekendheid dat een van de symptomen van epilepsie is dat men plotseling voor kortere of langere tijd het bewustzijn kan verliezen. De vrouw zou er verstandig aan hebben gedaan om geen auto’s meer te besturen.

 

Omdat zij als beroepschauffeuse werkzaam was, had ze een en ander ook met haar werkgever moeten bespreken. Maar dat heeft zij niet gedaan. Daarom is er geen sprake van verontschuldigbare onmacht. De conclusie is dat de vrouw zich zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gedragen. Het ongeval is aan haar te wijten. Zij wordt veroordeeld tot een werkstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee jaar.

 

Reageer op dit artikel