artikel

Voorlichting

Gezond werken

Nee, als preventiemedewerker bent u niet verantwoordleijk voor het geven van voorlichting en onderricht. Natuurlijk vervult voorlichting en onderricht een belangrijke preventieve functie in de organisatie. En als preventiemedewerker kunt u daarbij een rol spelen. Maar dat geldt ook voor anderen binnen de organsiatie. Van belang is dat er eerst goed gekeken wordt, bijvoorbeeld op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie welke voorlichting en onderricht gegeven moet worden voor verschillende functiegroepen in de organisatie. Daarbij zal telkens sprake zijn van voorlichting die aan iedere medewerker gegeven moet worden (zoals het gebruik van de vluchtwegen en algemene regels die binnen het bedrijf gelden) en specifieke op de functie toegesneden voorlichting en onderricht. Per aspect zal bekeken moeten worden wie het beste in staat is om die voorlichting en dat onderricht te verzorgen.

Reageer op dit artikel