artikel

Nieuwe beoordelingsmethoden voor fysieke belasting

Gezond werken

Met de Checklist Fysieke belasting die door TNO werd ontwikkeld kunnen werkgevers snel en eenvoudig bepalen wanneer sprake is van een gezondheidskundig risico door fysieke belasting. Daarnaast heeft TNO een risicobeoordelingsinstrument  voor werkhoudingen ontwikkeld.

 

In het artikel ‘Fysieke belasting onder de loep in het decembernummer van Vakblad Arbo>> geven Heleen de Kraker en Marjolein Douwes een toelichting op het gebruik van deze tools.

 

Beoordelingen worden uitgevoerd per taak, dus niet per werknemer, functie of tijdseenheid. De checklist geeft een indicatie van mogelijke risico’s die in de taak besloten liggen op verschillende aspecten (niveau I-methode). Waar mogelijke risico’s worden gesignaleerd wordt op het betreffende onderdeel doorverwezen naar een vervolginstrument (niveau II-methode). Met dit instrument kan een gedetailleerde risicobeoordeling worden uitgevoerd.

 

In de checklist worden voor de verschillende aspecten vervolginstrumenten aangegeven, maar het staat een preventiemedewerker natuurlijk vrij zelf sectorspecifieke vervolginstrumenten te gebruiken. Daarnaast kan de inventarisatie die volgt van fase I worden overgeslagen wanneer de belangrijkste risico’s al zijn beschreven naar aanleiding van de RI&E of een werkplekonderzoek.

 

Lees het volledige artikel met een uitgewerkt voorbeeld van werknemers in een kunstgalerij in vakblad Arbo>>.

Reageer op dit artikel