artikel

Oordeel arbeids(on)geschiktheid voorbehouden aan bedrijfsarts.

Gezond werken

 Op 24 juli 2012 heeft zij een werkhervattingsgesprek met een verzuimconsulent. Deze bericht de werkgever dat de werkneemster met ingang van de eerste ziektedag beter wordt gemeld, omdat de oorzaak van het verzuim in de arbeidsrelationele sfeer ligt. De werkgever volgt dit advies op en verrekent de niet-gewerkte dagen tot het einde van het dienstverband met de eindafrekening.

 

De werkneemster heeft een deskundigenoordeel aangevraagd bij het UWV, maar die weigert een oordeel af te geven omdat er geen oordeel is van een bedrijfsarts. De werkneemster vordert vervolgens in kort geding betaling van het ingehouden loon. De werkgever vindt, dat de werkneemster dan maar moet bewijzen dat zij ziek was. De kantonrechter overweegt dat de beoordeling van de arbeids(on)geschiktheid van een werknemer is voorbehouden aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Die hebben daartoe een vier jaar durende specialisatie gevolgd. Omdat de beoordeling in deze zaak is gedaan door een verzuimconsulent, die geen bedrijfs- of verzekeringsarts was, kan op die basis niet worden geconcludeerd dat de werkneemster niet ziek was.

 

De werkgever is verantwoordelijk voor het handelen van de door hem ingeschakelde arbodienst. Het UWV heeft zich in strijd met zijn eigen werkinstructie niet in staat geacht een deskundigenoordeel te geven, omdat geen informatie beschikbaar was van een bedrijfsarts. Daarom gaat de kantonrechter er vooralsnog van uit dat de werkneemster op het tijdstip van haar ziekmelding op 16 juli 2012 arbeidsongeschikt was. Het feit dat zij daarover niet met haar werkgever in gesprek wilde gaan, doet haar recht op loon niet vervallen. Gebruikelijk is, dat een werknemer eerst op het spreekuur van de bedrijfsarts wordt uitgenodigd. Die beoordeelt dan de mate van arbeidsongeschiktheid en of, mede gezien de aard van de klachten, de werknemer in staat moet worden geacht een gesprek met de werkgever aan te gaan. De loonvordering wordt toegewezen.

 

Lees voor meer jurisprudentie Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel