artikel

RSI-preventiebeleid?

Gezond werken

In een RSI-preventiebeleid dient minimaal met zes aandachtsgebieden rekening gehouden te worden.

 

1 Werktaken: zorg voor een takenpakket dat lichamelijk en geestelijk voldoende afwisselend is (met voldoende regelmogelijkheden). Stimuleer het afwisselen van lichaamshouding (staan, zitten, lopen).
2 Werktijden: zorg voor regelmatige pauzes tijdens het werk. Dit kunnen kortere of langere geplande pauzes zijn.
3 Werkdruk: vermijd pieken in de werkdruk door in te spelen op voorziene periodes van hoge werkdruk.
4 Werkplek: zorg voor een ergonomisch optimale werkplek, inclusief zaken als verlichting en klimaat.
5 Werkwijze: zorg ervoor dat werkzaamheden op de minst belastende manier worden uitgevoerd.
6 Voorlichting: zorg dat werknemers voldoende voorlichting krijgen over het optimaal gebruik van de werkplek en hulpmiddelen, en over het hoe om te gaan met eventuele werkdruk.

Reageer op dit artikel