artikel

Is stress de prijs die we betalen voor Het Nieuwe Werken?

Gezond werken

Werknemers werken steeds vaker los van tijd, plaats en vorm, waar en wanneer dat nodig is.

Is stress de prijs die we betalen voor Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken heeft een keerzijde: de scheiding tussen werk en privé vervaagt.

Als hier niet goed mee omgegaan wordt, ontstaat er een disbalans. Het werk geeft stress in plaats van voldoening en ook het privéleven wordt minder leuk. Bij een langdurige disbalans tussen belastende factoren (werk) en ontspannende factoren (privé), kan uitputting ontstaan met een burn-out tot gevolg. De werknemer valt uit. Re-integratie na bijvoorbeeld een burn-out is een langdurig en kostbaar proces. Des te belangrijker is het om vroegtijdig aandacht te hebben voor signalen die duiden op een disbalans.

Zelfsturing

Het maakt voor een werknemer niet uit waar en hoe lang hij werkt, als hij zijn deadlines maar haalt. Dit vraagt van werkgever en werknemer een basis van vertrouwen in elkaar en een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij de werknemer. Als het nieuwe werken een succes wil zijn, zullen mensen meer discipline, planningsvaardigheden en assertiviteit moeten inzetten. Het gaat om het maken van een scheiding tussen werk en privé om zo de balans goed te houden. Tot waar laat je je werk gaan? Waar liggen de grenzen? Wanneer kijk je niet naar je werk mail? Wat doe je als je met de kinderen bent, aan het sporten bent of bezoek hebt? Dit vraagt om een goede zelfsturing.

Psychische klachten

Deze zelfsturing kan voor een werknemer een behoorlijke uitdaging zijn. Signalen die aangeven dat een werknemer zijn grip verliest verschillen per persoon. Dit kan zich uiten in lichamelijke signalen (zweten, trillen, volledig uitgeput voelen, pijnklachten of hartkloppingen), gedachten (niet meer kunnen concentreren, tollen van gedachten, vergeetachtigheid) of gedrag (onrust, huilbuien, irritaties, fouten maken, je afsluiten). Als deze signalen niet op tijd worden herkend, kunnen er lichamelijke en psychische klachten ontstaan.

Signalen herkennen

Wat kunnen werkgever en werknemer doen om signalen te herkennen? En welke maatregelen kunnen er genomen worden om weer een balans te krijgen of de huidige balans te versterken? Hieronder treft u een aantal tips aan:

  • Het is belangrijk om de wederzijdse verwachtingen en signalen die wijzen op een disbalans onderling bespreekbaar te maken. Ga het gesprek aan!
  • Een jaarlijkse check up kan een oplossing bieden om inzicht te krijgen in de mentale gesteldheid van de werknemer. Er wordt een inschatting gemaakt ten aanzien van werk(omgeving), functie, gezondheid, privé- en sociaal netwerk. Hiermee kan een persoonlijk risicoprofiel opgesteld worden.
  • Werkgevers moeten ruimte geven voor en advies geven over de faciliteiten die bij thuiswerken nodig zijn: het beschikbaar stellen van een computer of laptop en een zakelijke telefoon. Advies over de inrichting van de thuiswerkplek en de dagindeling. Zo is het belangrijk dat de werknemer zijn eigen woonruimte klaar maakt voor het gebruik als werkplek en is het belangrijk om met regelmaat een korte pauze te houden en werkzaamheden af te wisselen.

Op deze manier kunnen werkgever en werknemer samen de balans tussen werk en privé bewaren, de juiste keuzes maken en daarmee verzuim en uitval voorkomen.
Auteur: Prof. dr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak, bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, klinisch psycholoog en inhoudelijk directeur HSK Groep.

 

TIP! Meer weten over de aanpak van stress op het werk? Volg de training psychosociale arbeidsbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Reageer op dit artikel