artikel

Stress door strak satijn

Gezond werken

Een secretaresse moet van haar baas op hoge hakken lopen en zich in strak satijn kleden. Ook noemt hij haar regelmatig ‘glimkont’. Wat zegt de rechter over deze bizarre kledingeis?

Stress door strak satijn

Een jonge vrouw begint als secretaresse bij een ingenieursbureau. Het is haar eerste baan. Ze werkt voor de directeur en diens vrouw. Voordat ze in dienst treedt, krijgt ze te horen dat ze representatieve kleding en hoge hakken moet dragen. Er wordt voor haar strakke, satijnen kleding besteld in het buitenland. De werkneemster voldoet aan het vreemde verzoek, maar voelt zich niet prettig in de outfits van strak satijn. De vrouw van de directeur zegt tegen de jonge vrouw dat ze de kleding moet dragen, omdat dit haar man “kracht geeft”.

Functioneringsgesprek

Na een half jaar krijgt zij een contract voor onbepaalde tijd. Wel krijgt ze tijdens haar functioneringsgesprek te horen dat er nog wat verbeterpunten zijn. Na anderhalf jaar krijgt ze verwijten dat haar functioneren achterblijft en dat ze veel fouten maakt. Wanneer er niets verandert in positieve zin, zal dit gevolgen hebben voor het dienstverband. De werkneemster maakt bezwaar tegen het functioneringsverslag en noemt bovendien de eerdere gesprekken waarin ze de kledingeis ter discussie stelde. Bovendien maakt zij via de HR-manager melding van seksuele intimidatie. Hierna meldt ze zich ziek. Ze komt onder psychiatrische behandeling en slikt medicijnen.

Strak satijn

De werkgever stelt voor de arbeidsovereenkomst tegen betaling van een neutrale vergoeding te beëindigen. Dit accepteert de vrouw niet, omdat zij compensatie wil voor de seksuele intimidatie. De werkgever ontkent echter dat daarvan sprake was. Hij verzoekt daarop de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden: het functioneren van de werkneemster laat te wensen over. Ook vindt hij dat de arbeidsverhouding verstoord is geraakt door de beschuldiging van seksuele intimidatie. De werkneemster zegt dat haar functioneren geen onderwerp van kritiek is geweest. Ze schaamde zich omdat zij in strak satijn gekleed moest rondlopen en de directeur haar aansprak met woorden als “glimkont”. Verder zegt ze door de directeur betast te zijn. Door dit alles is zij depressief geraakt.

Verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter is van oordeel dat de arbeidsverhouding zodanig is verstoord dat voor verdere samenwerking geen basis meer bestaat. De werkgever heeft onvoldoende bewijs voor het disfunctioneren. Zo zijn er onder andere geen verbeterdoelstellingen geformuleerd. Dat de directeur de werkneemster heeft betast kan niet worden bewezen. Wel zijn er voldoende feiten aangevoerd die seksuele intimidatie doen vermoeden. Omdat kleding van strak satijn de contouren van het vrouwelijk lichaam sterk accentueert, is er sprake van een zogenoemde seksuele connotatie. Zowel de werkneemster als haar voorgangster vonden deze kleding zeer onbehaaglijk. Ook andere collega’s merkten dit bij hen beiden op.

De rechter vindt dan ook dat de persoonlijke waardigheid van deze vrouwen is aangetast. De ingeschakelde HR-manager heeft nauwelijks actie ondernomen inzake de klacht over seksuele intimidatie. De verstoring van de arbeidsverhouding is geheel aan de werkgever te wijten. Met name door de gezondheidsklachten bij de werkneemster, stelt de kantonrechter een vergoeding vast van 20.000 euro.

Bron: Rechtbank Midden Nederland, 11 september 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6690

 

> Meer weten over psychosociale arbeidsbelasting? Doe de 1-daagse opleiding PSA.

Reageer op dit artikel