artikel

Je mag best inrijden op een BOA

Gezond werken

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) moet niet miepen als een auto op hem inrijdt. Hij moet maar tegen een stootje kunnen, vindt de gemeente. Vindt de rechter dat ook?

Je mag best inrijden op een BOA

Een man werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Roermond. In februari 2014 moet hij tijdens zijn werk opzij springen voor een auto die over het trottoir op hem afrijdt.

Dienstongeval

De BOA doet aangifte bij de politie wegens agressie en geweld. Hij verzoekt het college van B&W om het incident als dienstongeval/beroepsincident aan te merken. Dat wordt afgewezen en de man gaat in beroep. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst als die in overwegende mate is veroorzaakt door de aard van de opgedragen werkzaamheden.

Juiste toedracht

Volgens de rechtbank verschillen gemeente en opsporingsambtenaar van mening over de juiste toedracht van het ongeval. Volgens de BOA kwam de auto vol gas op hem af en moest hij opzij springen om een aanrijding te voorkomen. Volgens zijn aangifte was de snelheid moeilijk in te schatten. De bestuurder trok op vanuit stilstand nadat hij eerst twee meter achteruit was gereden en naderde daarna met toenemende snelheid. Zijn collega hoorde geen bovenmatig toerental van de motor. Daarom is het niet mogelijk om vast te stellen dat de auto vol gas heeft gereden.

Ontwijken

Verder is het aannemelijk dat de BOA weg moest springen om de auto te ontwijken. Dat de gemeente dit heeft vermeld als ‘opzij stappen’, betekent nog niet dat de gemeente van onjuiste feiten is uitgegaan. Dat de latere verklaring van de collega-BOA is opgemaakt om de ernst van het incident af te zwakken, acht het college niet aannemelijk. Daarbij speelt mee dat beide verklaringen (grotendeels) overeenstemmen.

Niet buitensporig

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente is uitgegaan van een juiste weergave van de feiten. Het incident is dan ook, voor een ambtenaar werkzaam in de executieve dienst, niet als buitensporig te kwalificeren. De BOA had ruime ervaring in deze functie en omgaan met automobilisten is onderdeel van zijn werk. Dat hij een dergelijk incident niet eerder had meegemaakt maakt dat niet anders. Het beroep wordt afgewezen.

 

Bron: Rechtbank Maastricht, 15 april 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:3204
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag op 17 november 2016.

Reageer op dit artikel