blog

Kwantitatief en kwalitatief

Gezond werken

Arboprofessionals kunnen in hun dagelijkse praktijk meer met big data dan u zou denken, zegt Jacqueline Joosten.

Kwantitatief en kwalitatief

Data en big data. Het is niet alleen iets voor Amerikaanse veiligheidsdiensten en banken. Ongevallendatabanken, incidentenrapportages en beroepsziekten. Als je de patronen kunt ontdekken, kun je risicocalculaties maken en risicogedrag voorspellen. Dan weet je wat bepaalde dingen kosten en kun je voorspellen wat bepaalde preventiemaatregelen opleveren. Data kunnen een keuzehulp zijn om bij een bepaalde schadelast te kiezen voor de juiste maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Maar geldt dat alleen voor grote verzamelingen data, ergens ver weg op grote servers bij overheden, instituten en verzekeraars? En wat kunt u daarmee als arboprofessional in uw dagelijkse praktijk?

 

Meer dan u denkt. Want u heeft toegang tot veel meer gegevens dan u misschien weet. Zoekt u wel eens in de databank van het Nederlands Centrum van Beroepsziekten? Vul in de zelfhulp van dit centrum uw parameters in en u wordt geholpen bij het maken van keuzes op het gebied van preventie in een bepaalde situatie. Wilt u als bedrijf zien wat in uw sector specifieke risico’s en risicogroepen zijn en hoe dat in uw bedrijf uitpakt? Draai aan de knoppen van benchmarktools van TNO en u ziet wat de effecten zijn bij de gemiddelde leeftijd van juist deze specifieke groep personeel. Daarmee heeft u een handreiking hoe u met uw preventiemaatregelen aan de slag kunt.

 

Mooi toch? Het duurt niet lang meer of u kunt echt gaan kwantificeren. U kunt zien wat de productiviteitswinst is van bijvoorbeeld een opleiding of een andere investering. Of wat de schade is van agressie en welke maatregel het meeste effect sorteert. Ja, dat is wat we altijd al hebben gewild. Want nu kunt u eindelijk laten zien dat ‘De Arbo’ ook echt iets oplevert.

Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Bij werkgevers die zulke data gaan koppelen aan persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld. Of bij de vertaling van data naar de bedrijfspraktijk zonder verstand van zaken. We moeten wel blijven nadenken.

 

In het aprilnummer van vakblad Arbo leest u hoe kwantiteit en kwaliteit samen kunnen vallen. Een idee om deze (big) data eens te exploreren? Als u dat niet al deed?

Reageer op dit artikel