boek

Praktijkgids Arbeidsomstandigheden 2019

Gezond werken

In deze praktijkgids vindt u veel informatie die van belang is voor iedere staffunctionaris met het arbeidsomstandighedenbeleid in zijn pakket, maar ook voor iedereen die vragen heeft over dit onderwerp.

Praktijkgids Arbeidsomstandigheden 2019

De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere organisaties. De praktische toepassing van de wetgeving staat centraal en u krijgt diverse tips en voorbeelden.

Aan de orde komen:

  • Regelgeving arbeidsomstandigheden, een korte uitleg van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en handhaving;
  • Arbothema’s, met o.a. medezeggenschap, arbodienstverlening en preventie, bedrijfshulpverlening en RI&E en plan van aanpak;
  • Arbo-items, waaronder inrichting van arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysieke belasting, fysische factoren, arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en psychosociale arbeidsbelasting;
  • Ziekteverzuim en re-integratie met informatie over ziekteverzuim, re-integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en ontslag arbeidsongeschikte of zieke werknemer;
  • Arbozorgsystemen en certificering;
  • Arbeidstijden, met uitleg over de Arbeidstijdenwet en handhaving.

Editie 2018:
De inhoud van editie 2018 is weer volledig geactualiseerd.

Meer informatie & bestellen

Reageer op dit artikel