nieuws

PTSS ingrijpend, hardnekkig maar behandelbaar

Gezond werken

Posttraumatische stressstoornis is een psychische aandoening in de medische categorie angststoornissen. De patient heeft veelal te maken gehad met een of meer levensbedreigende situaties of een bedreiging van de fysieke integriteit.

Wie aan PTSS lijdt, is vaak sneller geirriteerd en dat kan agressief gedrag veroorzaken. Voorbeelden van traumatische ervaringen die tot de stressstoornis kunnen leiden zijn oorlogshandelingen, (seksueel) misbruik en huiselijk geweld. Patiënten slapen vaak slecht, reageren schrikachtig, zijn prikkelbaar en beleven nare gebeurtenissen op willekeurige momenten opnieuw.
Om tot de diagnose PTSS te komen, moeten de verschijnselen een maand of langer aanhouden. Anders is er sprake van acute stressstoornis. De ziekte is te genezen en anders zijn symptomen te bestrijden door intensieve therapie. Maar onherkend en onbehandeld kan de stoornis iemands persoonlijkheid onherstelbaar aantasten.
Sinds twee jaar wordt PTSS erkend als beroepsziekte voor politiemensen. De Nationale Politie schat dat er elk jaar 1500 tot 2500 patiënten bijkomen binnen het landelijke korps.

Reageer op dit artikel