nieuws

Kent u de donkere kant van licht?

Gezond werken

Een tekort aan (goede) verlichting op de werkplek kan leiden tot extra risico’s. Dat geldt des te meer tijdens de donkere wintermaanden. Wat zijn de aandachtspunten en risico’s van te weinig licht?

Kent u de donkere kant van licht?

Het Arbobesluit is duidelijk over werkverlichting: die moet voldoende zijn en geschikt voor het doel. Voldoende licht op de werkplek is te realiseren met daglicht, kunstlicht of een combinatie van beide. De functie van een gebouw en de uit te voeren taak bepalen hoeveel licht er nodig is. Toepassing van daglicht heeft de voorkeur. Bij gebrek daaraan – niet zelden in Nederland – is aanvullend kunstlicht nodig.

> LEES MEER over voldoende licht op de werkplek

Extra risico’s

Te weinig of slechte verlichting brengt extra risico’s met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers.

  • Zo kan slechte verlichting ongevallen en incidenten veroorzaken. Besteed daarom in de risico-inventarisatie en -evaluatie aandacht aan de verlichting van ruimten en werkplekken en neem verbeteringen op in het plan van aanpak.

> LEES MEER over de RI&E en licht op de arbeidsplaats

  • Ook kan door een gebrek aan zogeheten ‘visueel comfort’ oogvermoeidheid ontstaan. Voor dit visuele comfort zijn lichtniveau, lichtrichting, licht- en luminantieverdeling, spectrale samenstelling en het vensterontwerp belangrijke aspecten.

> LEES MEER over alle aspecten die een rol spelen bij visueel comfort

  • Onvoldoende daglicht heeft een nadelige invloed op de psychische gesteldheid van mensen. Bovendien toont onderzoek aan dat mensen bij te weinig licht meer fouten maken. Daarmee daalt hun totale productiviteit.

> LEES MEER over aandachtspunten en maatregelen voor goed licht

  • Een oudere werknemer heeft meer en helderder licht nodig om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Zo heeft iemand van 50 jaar gemiddeld tweemaal zo veel licht nodig voor hetzelfde leeswerk als een 40-jarige. Dat maakt voldoende licht op de werkplek ook van belang in het kader van Duurzame Inzetbaarheid.

> LEES MEER over de factor ‘people’ bij duurzame inzetbaarheid
Meer lezen over werken in de winter? Van vorstverlet tot gladheidsbestrijding, van wennen aan de wintertijd tot hoe te ontkomen aan de griepgolf.

> DOWNLOAD de gratis whitepaper ‘Werken in de winter’

 

Het Europese normblad NEN-EN 12464 ‘Licht en verlichting – werkplekverlichting – deel 1: werkplekken binnen’ omschrijft de voorwaarden aan verlichtingssystemen voor binnenwerkplekken. Het gaat hier specifiek om taakverlichting: licht met het oog op de visuele taak, het comfort en de veiligheid.

Reageer op dit artikel