nieuws

Laten we onze collega’s de pestpokken krijgen?

Gezond werken

Minister Asscher van SZW maakte onlangs bekend extra aandacht te gaan besteden aan het probleem van pesten op de werkvloer. Dit op basis van onderzoek waaruit blijkt dat pesten op het werk nog altijd toeneemt.

Laten we onze collega’s de pestpokken krijgen?

Onder pesten op de werkvloer verstaan we alle vormen van intimiderend gedrag van één of meerdere werknemers tegen een (groep van) werknemer(s) die zich hier niet tegen kan verdedigen. Het gaat bij pesten om structureel gedrag, niet om een eenmalige gedraging.

Pesten op de werkplek is een factor in de arbeidssituatie die stress teweeg brengt. Daarom valt het onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is een overkoepelend begrip voor meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag tussen medewerkers (onder wie ook leidinggevenden!) in een organisatie. Naast pesten zijn dat agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie, en werkdruk. Mensen kunnen letterlijk ziek worden van pesten.

Daarom moet de werkgever, in het kader van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet, een beleid voeren op het voorkomen – en als dat niet mogelijk is, het beperken – van psychosociale arbeidsbelasting. Kijk ook in de Arbo Vakbase voor een checklist pesten op het werk.

Recent onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag onder 26.000 deelnemers wijst uit dat 71 procent van de ondervraagden er vóór is pesten strafbaar te stellen. Pestkoppen dagvaarden zodat zij een strafblad riskeren, vindt 63 procent een goed idee. Opmerkelijk: maar 44 procent van de 1400 ondervraagde jongeren is voor strafbaarheid van pestgedrag. Hun argument: de grens tussen pesten en plagen is dun.

 

TIP! Meer weten over de aanpak van pesten op het werk? Volg de training psychosociale arbeidsbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Reageer op dit artikel