nieuws

F***ing hoer kan echt niet

Gezond werken

Agressie op het werk kent vele vormen. In dit geval trekt een man verbaal van leer tegen zijn teamleidster. Is zijn scheldkanonnade voldoende reden voor ontslag op staande voet?

F***ing hoer kan echt niet

Een werknemer werkt ruim tien jaar als expeditiemedewerker bij een groothandel. Hij krijgt ontslag op staande voet wegens verbale agressie tegen zijn teamleidster. Die heeft hem aangesproken op kletsen onder werktijd en in de kantine zitten zonder pauze. Hij reageert furieus en laat zich verbaal flink gelden door de teamleidster onder meer voor ‘fucking hoer’ uit te maken. Uit niets blijkt een onheuse behandeling door de teamleidster. De werkgever acht de reactie van de man een dringende reden voor ontslag op staande voet. De werknemer maakt bezwaar.
> LEES MEER over agressie en geweld op de werkvloer
> TIP: bekijk de checklist agressie en geweld

Dringende reden

In kort geding verwerpt de rechter het bezwaar. Weigeren redelijke instructies van zijn leidinggevende op te volgen en haar uitschelden, levert in beginsel een dringende reden op voor ontslag op staande voet. Maar dat staat in deze procedure niet ter beoordeling. Een bodemprocedure is nodig voor nader onderzoek van de feiten. De rechter vindt wel de verhouding tussen partijen blijvend verstoord. Daarom ontbindt hij het dienstverband. Omdat de precieze toedracht nog niet vaststaat, wijst hij onder voorbehoud de loonvordering toe. (Kantonrechter Amsterdam, LJN:BT7498)
> LEES MEER over dringende redenen voor ontslag op staande voet (artikel 7:678 BW)

Omstandigheden

In de bodemprocedure is de kantonrechter het met de werkgever eens dat je leidinggevende een ’fucking hoer’ noemen echt niet kan. Een maatregel is dus zeker op zijn plaats. Maar er was al sprake van een gespannen verhouding tussen werknemer en leidinggevende. Dat blijkt onder meer uit een door werknemers aan de directie aangeboden petitie over de vijandige houding van deze leidinggevende. Ook speelt mee dat de werknemer zich tijdens zijn dienstverband nooit eerder onheus heeft uitgelaten. En ook dat de teamleidster zelf een zeer directe aanspreekstijl hanteert richting werknemers. Onder deze omstandigheden had de werkgever kunnen volstaan met een minder zware straf. De rechter verklaart daarom het ontslag op staande voet nietig.
> LEES MEER over psychosociale arbeidsbelasting ofwel PSA (artikel 3, tweede lid Arbowet)
> TIP: bekijk de presentatie ‘Maatregelen tegen agressie en geweld

Staande voet

Als ultieme sanctie op agressie en geweld is ontslag op staande voet mogelijk. Dit leidt tot een onmiddellijk einde van de arbeidsverhouding. Daarvoor moet de werkgever bewijzen: dat er een dringende reden is, dat hij de opzegging meteen heeft gedaan en dat hij de dringende reden meteen aan de werknemer mee heeft gedeeld. Het ontslag moet hierna onmiddellijk ingaan. In dit geval verklaart de rechter het ontslag op staande voet nietig.
> TIP: Lees hier over een andere uitkomst van ontslag op staande voet na verbale agressie

 

> Snel naar betrouwbare antwoorden? Registreer u GRATIS bij de Arbo Vakbase.

Reageer op dit artikel