nieuws

Geen trauma van het toetsenbord

Gezond werken

De beeldschermwerkplek moet aan een aantal eisen voldoen om er goed te kunnen werken. Wat zijn de aandachtspunten voor een bedieningsmiddel als het toetsenbord?

Geen trauma van het toetsenbord

De Arbowetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling) geeft geen concrete voorschriften voor het toetsenbord. Wel staan er enkele algemene bepalingen over beeldschermarbeid in het Arbeidsomstandighedenbesluit, afdeling 2 van hoofdstuk 5. Ook de bijlage bij Richtlijn nr. 90/270/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen bevat minimumvoorschriften voor de beeldschermwerkplek. Deze bijlage is verwerkt in hoofdstuk 5 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Verder geeft NEN-EN-ISO 9241-4: 1998 een aantal ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen. In deel 4 staan de eisen voor het toetsenbord vermeld.

De belangrijkste aandachtspunten op een rij

 • Het toetsenbord is los van het beeldscherm te verplaatsen.
 • Het verbindingssnoer tussen beeldscherm en computer is voldoende lang. Dit voorkomt onnodige fysieke belasting door reiken.
 • Let op dat bij een breed toetsenbord een grotere reikafstand ontstaat naar de muis.
 • Een goed alternatief is een draadloze variant. Het gebruik van draadloze toetsenborden maakt de werkplek overzichtelijker en ruimer.
 • Het toetsenbord is zo dun mogelijk. In het midden in ieder geval niet dikker dan 4 cm.
 • De hellingshoek bedraagt 5 – 25 graden.
 • De onderkant is stroef, zodat het toetsenbord bij gebruik niet kan schuiven.
 • De toetsen zijn in een normale werkhouding goed leesbaar. Voldoende contrast tussen toetsen en opdruk helpt daarbij, bijvoorbeeld lichte toetsen met een donkere opdruk. Let in dit verband ook op voldoende verlichting op de werkplek.

Let op uw houding

 • Bij gebruik van een laptop op een vaste bureauwerkplek is een extra toetsenbord aan te bevelen. Plaats de laptop in dit geval op een verhoogde steun met het oog op een juiste zichtlijn.
 • Het gebruik van gesplitste toetsenborden (zogenoemde ergonomische toetsenborden) levert een verbetering op voor de stand van de polsen. Maar de stand van de ellebogen wordt juist minder gunstig. Alleen zeer geoefende beeldschermwerkers ervaren het gebruik van deze toetsenborden als positief. Gebruik maken van een draadloos toetsenbord heeft daarom de voorkeur.
 • Een werktafel moet van voldoende diepte (ongeveer 1 meter) zijn om het beeldscherm met toetsenbord goed te kunnen plaatsen. Tijdens het werk kunnen de armen dan op het bureaublad rusten. Een alternatief zijn goede, verstelbare armsteunen van de bureaustoel.

Vergeet vooral dit niet

Maak het toetsenbord regelmatig schoon. Al helemaal als de gebruiker regelmatig in de buurt van zijn werkplek de lunch gebruikt of een tussendoortje weg knabbelt. Het is onvoorstelbaar wat een viezigheid zich ophoopt tussen de toetsen van het gemiddelde toetsenbord! Kantoorapparatuur is een enorme bron van bacteriële besmetting en de (beeldscherm)werkplek daarmee aantoonbaar een bron van virussen.

 

> Zit u goed op uw beeldschermplek? Kom er achter met de Werkplekchecker.

Reageer op dit artikel