nieuws

5 tips om de kans op huidkanker te beperken

Gezond werken

Goed nieuws: het is al weken lang mooi weer. Minder goed nieuws: werknemers die veel buiten werken, lopen een verhoogd risico op huidkanker. Het aantal gevallen van huidkanker neemt nog steeds toe. Beperk de risico’s met gezond verstand en deze 5 tips.

5 tips om de kans op huidkanker te beperken

De belangrijkste oorzaak van huidkanker is onvoldoende bescherming tegen zonlicht. Dat zonlicht bestaat uit verschillende soorten straling: zichtbaar licht, infrarood en ultraviolet. Er zijn drie soorten ultraviolet licht: UV-A, UV-B en UV-C. Daarvan is vooral de UV-B straling verantwoordelijk voor verbranding, versnelde veroudering van de huid en huidkanker, stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Hoe vaker iemand verbrandt, hoe groter de kans op huidkanker. Overigens is de zon niet de enige bron van UV-B-straling. Deze straling kan ook vrijkomen bij bijvoorbeeld lassen.

Vijf tips om de kans op huidkanker te beperken

1. Stel een RI&E op

Stel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op van de risico’s van de werkzaamheden. Leg daarbij gerichte maatregelen om de risico’s van werken in de zon te verminderen vast in een plan van aanpak.
> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

2. Verminder de kans op blootstelling aan zonlicht

Probeer het werk te plannen buiten de uren met de grootste zonintensiteit – tussen 11.00 en 16.00 uur. Lukt dat niet? Maak dan gebruik van een zonnescherm of parasol en/of werk in de schaduw. Wees daarbij bedacht op indirecte straling als gevolg van reflectie. Glas bijvoorbeeld reflecteert zonlicht. Maar wist u dat gras dit ook doet?

3. Draag beschermende kleding

Draag beschermende kleding van dichtgeweven materiaal. met lange mouwen en broekspijpen. Bescherm ook het hoofd met een hoed of pet en de ogen met een UV-absorberende zonnebril.
> Bekijk het onderdeel Beschermende kleding in de PBMwijzer 

4. Smeer!

Smeer als ondersteunende maatregel de huid regelmatig in met een zonnebrandmiddel. Gebruik daarbij een voldoende hoge beschermingsfactor voor uw huidtype. Smeer het liefst met een waterproof crème. Want anders zweet u de bescherming er tijdens het werk in no time af.
> Bekijk de presentatie bij het ‘Stappenplan Zon, UV-straling en buitenwerken’ om een systematisch beleid op te zetten ter voorkoming van blootstelling aan UV-straling uit zonlicht.

5. Check de huid

Onderzoek de vaak aan zonlicht blootgestelde huid regelmatig op ongewone veranderingen of onregelmatigheden. Twijfelt u of bepaalde plekjes kwaad kunnen? Raadpleeg een huidarts. Of gebruik de SkinVision app. Maar let wel: de beroepsvereniging voor dermatologen NVDV zet serieuze vraagtekens bij de betrouwbaarheid van deze inmiddels populaire app (zie verderop in dit bericht).

Huidkanker meest voorkomende kanker in Europa

Het NCvB meldde al eerder dat aandacht voor beroepsgebonden huidkanker in Nederland achterblijft. Het Centrum heeft registratierichtlijnen voor deze aandoening. Desondanks melden bedrijfsartsen bijzonder weinig beroepsgebonden huidkanker, zo stelt het NCvB. En dat terwijl huidkanker volgens het centrum de meest voorkomende vorm van kanker is in Europa.

In veel andere landen is er meer aandacht voor de ziekte. Landen als Oostenrijk, Kroatië, Denemarken, Portugal en Duitsland hebben specifieke wetgeving aangenomen om beroepsgebonden huidkanker terug te dringen. En in Duitsland is het spinocellulair carcinoom erkend als beroepsziekte.

Zelf moedervlekken in de gaten houden met app

De gratis app SkinVision blijkt een geschikt hulpmiddel om moedervlekken en andere plekjes op de huid in de gaten te houden. De app werd in 2011 gelanceerd. Inmiddels maken 1,2 miljoen mensen er gebruik van, in meer dan vijftig landen. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven testte de app in 2015. Conclusie: die doet nauwelijks onder voor “het gemiddelde oog van een dermatoloog”. De app herkent huidkanker in 80 procent van de gevallen met zekerheid en in 95 procent van de gevallen met ‘grote waarschijnlijkheid’.

Herkent de app SkinVision echt huidkanker?

Gebruikers kunnen een foto maken van een moedervlek of verdacht plekje op hun huid. Die foto wordt gescand en vergeleken met een database van 3,5 miljoen huidfoto’s, waarna een algoritme bepaalt of er reden is tot zorg. Bij een vermoeden van huidkanker volgt een oranje of rode waarschuwing. Daarnaast checken dermatologen van SkinVision binnen 48 uur wat voor plekje het is. Als dat nodig is krijgt de gebruiker het advies om een huidarts te bezoeken of om het plekje goed in de gaten te houden.

Maar ook: kanttekeningen bij SkinVision app

De Nederlandse smartphoneapp SkinVision zou ongeschikt zijn om een betrouwbaar oordeel te vellen over het risico op huidkanker. Dit stelt de beroepsvereniging voor dermatologen NVDV in een onderzoek. In twee derde van de gevallen kende de app aan een plekje onnodig een te hoog risico toe, schrijven de onderzoekers. Hun onderzoek is eind juni verschenen in het vakblad van NVDV.

‘Foutmarge van ongeveer een kwart is erg hoog’

In 45 procent van de gevallen lukte het niet om binnen vijf pogingen een geschikte foto voor de app te maken. “Dit zagen we ook terug in andere onderzoeken naar deze app, maar daarbij is de foutmarge ongeveer een kwart”, zegt dermatoloog en onderzoeker Nicole Kukutsch van het Leids Universitair Medisch Centrum. “Dat is een heel hoge foutmarge.”

> LEESTIP: het boek Beroepsziekten voorkomen

Reageer op dit artikel