nieuws

Alleen de bedrijfsarts mag gezondheidsvragen stellen

Gezond werken

Het komt nog steeds voor: werkgevers die sollicitanten naar hun gezondheid vragen. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen deed onderzoek naar deze gezondheidsvragen. Bedrijven in sectoren als Personen- en goederenvervoer, Bouw, Infra en Techniek, Beveiliging en Horeca overtreden de wet.

Alleen de bedrijfsarts mag gezondheidsvragen stellen

In de Wet op de Medische Keuringen staat dat vragen stellen aan sollicitanten over hun gezondheid niet mag. Gezondheidsvragen mogen niet in de gesprekken, en niet in sollicitatieformulieren. Toch gebeurt het.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) vraagt bedrijven en brancheorganisaties om hier iets aan te doen. Sollicitanten worden zo aangetast in hun privacy.

Alleen de bedrijfsarts mag gezondheidsvragen stellen

De CKA heeft geïnventariseerd of werkgevers sollicitatieformulieren gebruiken waarin gezondheidsvragen worden gesteld. Dat zijn vragen over bijvoorbeeld medicijngebruik en arbeidsgeschiktheid. In de wet staat dat deze vragen alleen mogen worden gesteld door een bedrijfsarts. Ná een succesvolle sollicitatieprocedure. En alleen wanneer de functie bijzondere eisen aan de gezondheid stelt. Veel mensen weten dat niet, waardoor niet iedereen gelijke kansen heeft op een baan. En soms gaat de baan daardoor, onterecht, niet door.

Dit zijn de bedrijven die in de fout gaan

In 2016 werd een inventarisatie uitgevoerd, en in 2018 opnieuw. In het jaar 2016 vond de CKA 56 bedrijven die online of offline gezondheidsvragen stelden in sollicitatieformulieren. In beide jaren 2016 én in 2018 kwam dit vooral voor in de sectoren Personen- en goederenvervoer, Bouw, Infra en Techniek, Beveiliging en Horeca. De CKA vroeg die bedrijven daarmee te stoppen. In 2018 werden deze bedrijven opnieuw bekeken, en nu blijkt dat 19 bedrijven hun sollicitatieformulier hebben aangepast en 18 bedrijven hun sollicitatieformulier van hun website hebben gehaald. 17 bedrijven gebruiken nog steeds een formulier met gezondheidsvragen. Twee bedrijven zijn opgehouden te bestaan. De CKA vond daarnaast bij 20 andere bedrijven ook sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen.

Meld overtreders

Aan de bedrijven die in overtreding zijn, is een brief gestuurd. Ook vraagt CKA aan hun brancheorganisaties om hun leden actief aan te sporen om hun sollicitatieformulieren aan te passen. En in (social) media wijst de CKA op het verbod op gezondheidsvragen bij sollicitaties. Op de website www.aanstellingskeuringen.nl kunt u misstanden melden. Daar staat ook meer informatie over de klachtenprocedure.

www.aanstellingskeuringen.nl

TIP: De whitepaper Privacy -beleidsregels zieke werknemer

Reageer op dit artikel