nieuws

Nederland kampioen bewegen in Europese Unie

Gezond werken

Nederlanders bewegen twee keer zoveel als de gemiddelde Europeaan. In geen enkel land van de Europese Unie bewegen mensen zoveel als in Nederland. 

Nederland kampioen bewegen in Europese Unie

En wat blijkt? Dat doen ze overwegend voor hun eigen plezier, meldt Trouw. 

Opvallend: in landen waar de bewoners veel bewegen, zitten ze ook vaker. Zo zijn Nederland, Zweden en Denemarken zowel de beweeg- als de zitkampioenen van Europa.

Nederlanders zitten zo’n 8,7 uur per dag. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen zittend werk doen. Hoe al dat bewegen zich verhoudt tot het vele stilzitten, vraagt om vervolgonderzoek.

> LEES OOK: De zonnige kant van zitten

Nederlanders bewegen veruit het meest

Van de Nederlanders onderneemt 80 procent wekelijks een activiteit als fietsen, wandelen, tuinieren of zwemmen. Dit percentage torent hoog uit boven het gemiddelde van 44 procent in de EU. Dat blijkt uit de ‘Special Eurobarometer 472 Sport en fysieke activiteit’ van de Europese Commissie. De onderzoekers brachten in 2017 van ruim 28.000 Europeanen van 15+ in de 28 EU-landen in kaart hoe vaak ze bewegen. Onder de bevraagden waren 1.040 Nederlanders.

Hoe komen de resultaten in de Eurobarometer tot stand?

De vragenlijst bestaat uit 17 vragen met aandacht voor sport, fysieke activiteit, wandelen, zitgedrag, motieven om wel en drempels om niet te sporten en vrijwilligerswerk.

De bevraging voor de Eurobarometer gebeurt met behulp van face-to-face interviews. Het onderzoeksdesign maakt gebruik van de PPS-methode (Probability Proportional to Size). Deze methode houdt rekening met het aandeel van de populatie van een land en de verschillende regio’s van dat land.

Eurobarometer Sport en BewegingOnderzoeksbureau’s in alle EU-landen gebruiken voor de interviews de CAPI-methode (Computer Assisted Personal Interview). Op deze manier hebben de onderzoekers tussen 2 en 11 december 2017 alle respondenten in hun eigen huis geïnterviewd.

> BEKIJK de Special Eurobarometer Sport and Physical Activity

Wat verklaart de hoge beweegdrang van Nederlanders?

Een verklaring voor de hoge beweegdrang van Nederlanders is de goede infrastructuur, stelt Eco de Geus, hoogleraar psychofysiologie en individuele verschillen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De Geus is bovendien voorzitter van de Commissie Beweegrichtlijnen. De grote hoeveelheid fiets- en voetpaden in Nederland maakt het makkelijk om erop uit te trekken. Of om gewoon dagelijks naar het werk te fietsen.

> LEES OOK: Eerder dood door fysiek actief zijn op werk

Daarnaast ziet De Geus een verklaring voor het gezonde gedrag in het bloeiende verenigingsleven in Nederland. Nergens in Europa zijn zo veel mensen lid van een sportvereniging als in Nederland: maar liefst 27 procent. Ook daar steeks Europa schamel bij af, het gemiddelde ligt daar op 12 procent.

 

> TIP: Landelijk Arbo Congres ‘Naar een modern arbobeleid’: zo houd u uw medewerkers gezond

Reageer op dit artikel